Eksperci zapraszają na Kongres

Dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk

Były dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego

Ekspert w dziedzinie zdrowia publicznego. Od 2003 roku jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współpracował z Medicover i Grupą LUX MED, gdzie z pracodawcami planował i wdrażał działania prozdrowotne w miejscu pracy. W Grupie LUX MED kierował Biurem Edukacji Zdrowotnej. Reprezentował polskich pracodawców w Komitecie Doradczym Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w Miejscu Pracy. W latach 2017-2022 pełnił funkcję dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, którego misją jest kształtowanie i wspieranie systemu zdrowia publicznego w Polsce. W 2019 r. kierował procesem połączenia NIZP-PZH oraz Instytutu Żywności i Żywienia, który zakończył się z dniem 1 lutego 2020 i umożliwił rozszerzenie zespołu naukowego i działalności NIZP-PZH o badania sposobu odżywiania i prowadzenie edukacji żywieniowej. W latach 2020-2022 pełnił funkcję Przewodniczącego Zespołu do spraw monitorowania i prognozowania przebiegu epidemii COVID-19 w Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministerstwie Zdrowia. W roku 2021 kierował procesem przygotowania NIZP-PZH do nadania statusu Państwowego Instytutu Badawczego. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu oryginalnych prac naukowych. W swoim dotychczasowym dorobku naukowym uwagę skupiał na ocenie stanu zdrowia i działaniach profilaktycznych kierowanych do osób w wieku produkcyjnym. Prowadzi działalność doradczą dla pracodawców w zakresie profilaktyki oraz rozwoju produktów i procesów w opiece zdrowotnej.