Eksperci zapraszają na Kongres

Dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk

Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego w latach 2017-2022.

Ekspert w obszarze zdrowia publicznego. Od 2003 roku jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współpracował z Medicover i Grupą LUX MED, gdzie z pracodawcami planował i wdrażał działania prozdrowotne w miejscu pracy. W Grupie LUX MED kierował Biurem Edukacji Zdrowotnej. Reprezentował polskich pracodawców w Komitecie Doradczym Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w Miejscu Pracy. Prowadzi doradztwo dla firm w zakresie planowania i wdrażania rozwiązań prozdrowotnych w ramach założonego w 2023 r. „Laboratorium Profilaktyki”. W latach 2017 -2022 pełnił funkcję dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, którego misją jest kształtowanie i wspieranie systemu zdrowia publicznego w Polsce. W 2019 r. kierował procesem połączenia NIZP PZH - PIB oraz Instytutu Żywności i Żywienia, który umożliwił rozszerzenie zespołu naukowego i działalności NIZP PZH - PIB o badania sposobu odżywiania i prowadzenie edukacji żywieniowej. Instytut prowadził także aktywne działania przeciwepidemiczne w ramach działań zespołów kryzysowych powoływanych w okresie pandemii COVID-19. Jest autorem i współautorem 75 prac naukowych. Od 2020 roku członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. W swoim dotychczasowym dorobku naukowym koncentrował się na ocenie stanu zdrowia i działaniach profilaktycznych kierowanych do osób w wieku produkcyjnym oraz skutecznych metodach niwelowania skutków pandemii COVID-19.