Irena Rej

Prezes Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Od 27 lat pełni nieprzerwanie funkcję Prezesa Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” największej i najstarszej organizacji zrzeszającej producentów i dystrybutorów leków. Jest inicjatorką szeregu przedsięwzięć mających na celu konsolidację branży farmaceutycznej w działaniach na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorców reprezentujących sektor farmaceutyczny. Aktywnie działa na rzecz poprawy jakości stanowienia prawa, w tym uznania strony społecznej jako ważnego partnera merytorycznego w procesie legislacyjnym. Ekspertka z dziedziny prawa farmaceutycznego. Laureatka wielu nagród i wyróżnień, w tym w roku 2003 została uhonorowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy dla Zdrowia za „bezcenne źródło rzetelnej informacji”. W 2007r. otrzymała nagrodę „Waleczne serce” za odwagę, upór i konsekwencję w staraniach o rozwój produkcji i dystrybucji leków w Polsce. W 2017r. otrzymała odznakę honorową Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.