Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Nauczyciel akademicki. Przez 23 lata kierował I Katedrą i Kliniką Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) (1998-2021 r.). Prorektor ds. klinicznych i inwestycji Akademii Medycznej w Warszawie w latach 2002-2005. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii w latach 2002 - 2014. Przewodniczący Rady Programowej Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD w latach 2003 - 2012. Zainteresowania naukowe obejmują: prewencja chorób sercowo-naczyniowych, niewydolność serca, choroba wieńcowa, migotanie przedsionków, elektroterapia serca i kardionkologia. Współautor około 800 artykułów naukowych oraz 60 monografii książkowych i podręczników.