Prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski

Kierownik II Katedry Otolaryngologii i Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN, członek Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach

W 1980 roku ukończył z wyróżnieniem Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Następnie uzyskał kolejno specjalizacje: w roku 1984 - I stopnia z zakresu otolaryngologii, w roku 1987 - II stopnia z otolaryngologii, w roku 2000 tytuł specjalisty medycyny sportowej, w 2002 tytuł specjalisty rehabilitacji medycznej, a w 2005 tytuł specjalisty w zakresie audiologii i foniatrii. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1984 roku, doktora habilitowanego nauk medycznych w 1996, natomiast tytuł profesora w 2001 r. W latach 2002-2008 pełnił stanowisko Dziekana Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a od roku 2003 kieruje Kliniką Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii oraz II Katedrą Otolaryngologii tegoż Uniwersytetu. Od 2012 roku był Dziekanem Wydziału Wojskowo-Lekarskiego (wybrany ponownie na kadencję 2016-2020). Doskonały dydaktyk o dużym doświadczeniu, uczestniczący w licznych krajowych (163) i zagranicznych (48) konferencjach, na których wygłosił 609 doniesień naukowych. Charyzmatyczny, długoletni Dziekan i Kierownik Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Był Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Audiologii i Foniatrii w latach 2007-2014, w latach 2011-2013 przewodniczącym Sekcji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, a w latach 2018-2020 przewodniczącym Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, natomiast od 2020 roku przewodniczącym Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Od 10.01.2013 roku pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie otolaryngologii. Jest członkiem Rady Naukowej następujących czasopism: Journal Hearing Science, Physical Medicine and Rehabilitation-International, Canadian Hearing Report, Logopaedica Lodziensia, American Journal of Otolaryngology and Head and Neck Surgery, International Science and Medical Journals, Medycyna po Dyplomie. Jest przedstawicielem Polski w Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych (European Federation of Audiology Societies) oraz członkiem Komitetu Nauk Klinicznych PAN, członkiem Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach k/Nadarzyna, członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi im. WAM i Wiceprezesem Fundacji Rozwoju Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi „PRO CORDIS”. Posiada bogaty dorobek naukowy, na który składa się 458 publikacji naukowych. Promotor 36 doktoratów, 101 prac magisterskich, 12 dyplomowych oraz redaktor 19 książek i autor 13 rozdziałów. Był recenzentem 5 dorobków naukowych na tytuł profesora i 3 super recenzentem oraz recenzentem 11 prac habilitacyjnych, przewodniczącym 6 komisji habilitacyjnych, członkiem 4 komisji habilitacyjnych, recenzentem 24 prac doktorskich, 13 prac magisterskich, 44 prac licencjackich.