Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski

Kierownik II Katedry Otolaryngologii (Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Medycznego) w Łodzi, były wieloletni członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN, członek Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.

W 1980 roku ukończył z wyróżnieniem Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Następnie uzyskał kolejno specjalizacje: w roku 1984 - I stopnia z zakresu otolaryngologii, w roku 1987 - II stopnia z otolaryngologii, w roku 2000 tytuł specjalisty medycyny sportowej, w 2002 tytuł specjalisty rehabilitacji medycznej, a w 2005 tytuł specjalisty w zakresie audiologii i foniatrii. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1984 roku, doktora habilitowanego nauk medycznych w 1996, natomiast tytuł profesora w 2001 r. W latach 2002-2008 pełnił stanowisko Dziekana Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w latach 2003-2021 kierował Kliniką Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii. Od 2012 roku był Dziekanem Wydziału Wojskowo-Lekarskiego (wybrany ponownie na kadencję 2016-2020). Doskonały dydaktyk o dużym doświadczeniu, uczestniczący w licznych krajowych (184) i zagranicznych (50) konferencjach, na których wygłosił 646 doniesień naukowych. Charyzmatyczny, długoletni Dziekan i Kierownik Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Był Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Audiologii i Foniatrii w latach 2007-2014, w latach 2011-2013 przewodniczącym Sekcji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, a w latach 2018-2020 przewodniczącym Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, natomiast od 2020 roku przewodniczącym Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Od 10.01.2013 roku pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie otolaryngologii. Jest przedstawicielem Polski w Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych (European Federation of Audiology Societies). Posiada bogaty dorobek naukowy, na który składa się 477 publikacji naukowych. Promotor 37 doktoratów, 101 prac magisterskich, 12 dyplomowych oraz redaktor 24 książek i autor 13 rozdziałów. Był recenzentem 6 dorobków naukowych na tytuł profesora i 3 super recenzentem oraz recenzentem 11 prac habilitacyjnych, przewodniczącym 6 komisji habilitacyjnych, członkiem 4 komisji habilitacyjnych, recenzentem 31 prac doktorskich, 13 prac magisterskich, 44 prac licencjackich. Otrzymał patent EPO (Europejski Urząd Patentowy-EP3498166) w 2020 rok za innowacyjne prototypowe urządzenie do stymulacji elektrycznej i magnetycznej ucha do leczenia subiektywnych szumów usznych. W 2021 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.