Krzysztof Przybył

Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Absolwent SGGW. Współzałożyciel i były członek zarządu spółek holdingu MESCOMP. Członek rad nadzorczych programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Współtwórca programu promocyjnego „Polska na pięciu kontynentach”. Były członek Rady Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Rady Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przez wiele lat był członkiem Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej. Współtwórca i przewodniczący Rady Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc. Członek Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Przewodniczący Rady Nadzorczej Polska Siatkówka Sp. z o.o.