Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

Kierownik Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, członek korespondent PAN, członek Rady Kuratorów V Wydziału Nauk Medycznych.

Kierownik Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUMed). Jest inicjatorem koncepcji utworzenia w GUMed Centrum Medycyny Translacyjnej. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na profilaktyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego, bezdechu sennego, niewydolności serca i cukrzycy. Opublikował ponad 480 pełnotekstowych prac (łączny Impact Factor >1250, łączna liczba cytowań > 34 000, h-index: 61). Jest redaktorem czasopisma Blood Pressure – organu Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Był prezesem tego Towarzystwa w latach 2009-2011. Był członkiem grupy roboczej przygotowującej w latach 2007, 2013, 2018 i 2023 europejskie zalecenia dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego.