Raport Zdrowie Polaków 2019 do pobrania w pliku pdf: Raport-KZP2019-2.pdf
Nagranie E-konferencji z dnia 4 czerwca 2020 r. pt. Raport z 1. Kongresu "Zdrowie Polaków 2019" – podsumowanie i wnioski

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

Kierownik Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUMed)

Kierownik Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUMed). Jest inicjatorem koncepcji utworzenia w GUMed Centrum Medycyny Translacyjnej. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na profilaktyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego, bezdechu sennego, niewydolności serca i cukrzycy. Opublikował ponad 370 pełnotekstowych prac (łączny Impact Factor >900, łączna liczba cytowań > 24 000, h-index: 53). Jest redaktorem czasopisma Blood Pressure – organu Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Był prezesem tego Towarzystwa w latach 2009-2011. Był członkiem grupy roboczej przygotowującej w latach 2007, 2013 i 2018 europejskie zalecenia dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego.