Krzysztof Przybył

Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”,

Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”; Członek Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polska Siatkówka Sp. z o.o. , Przewodniczący Rady Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc, Członek Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.