Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

Kierownik Kliniki Wad Zastawkowych Serca, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy