Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński

Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego oraz Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM, przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu WUM, przewodniczący Rady Ekspertów Rzecznika Praw Pacjenta. Członek Zespołu Doradców Komisji Zdrowia Senatu RP X kadencji.

Specjalista zdrowia publicznego, alergolog, otorynolaryngolog. Współtwórca polityki senioralnej w Polsce. Założyciel i przewodniczący Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia się wyróżnionej Godłem Promocyjnym „Teraz Polska” w 2015 roku, przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2013-2016), stały doradca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP VII kadencji, Fundator Fundacji na Rzecz Zdrowego Starzenia się, organizator krajowego i międzynarodowego Kongresu Zdrowego Starzenia się. Konsultant krajowy ds. zdrowia publicznego (2012-2014). Ekspert, członek Komitetu Sterującego STRATEGMED Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Członek planning group of Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases Światowej Organizacji Zdrowia w latach 2010-2020. Członek Korpusu Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku, przewodniczący Podzespołu ds. Priorytetów Zdrowia Publicznego Rady UE.