Eksperci zapraszają na Kongres

Dr Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych. Ukończył studia podyplomowe z organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia oraz menedżerskie na Wydziale Zarządzania UW w obszarze administracji publicznej. W 1991 r. został senatorem, był nim przez trzy kolejne kadencje. Przewodniczył Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia. W latach 1993–1997 pełnił funkcję Marszałka Senatu, będąc wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Narodowego, które w 1997 r. uchwaliło obowiązującą Konstytucję RP. Od grudnia 2001 r. nieprzerwanie pełni funkcję Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wiceprezes Związku Województw RP. Od chwili wstąpienia Polski do UE jest członkiem Komitetu Regionów; w 2010 r. został powołany w skład jego prezydium. Uczestniczy w pracach komisji: COTER (Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE), ENVE (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii) oraz Wspólnych Komitetów Konsultacyjnych i grup roboczych, m.in. ds. zdrowia i Brexitu. Czynnie zaangażowany w życie społeczno-polityczne Mazowsza i Polski. Animator współpracy kulturalnej, naukowej i biznesowej w województwie mazowieckim. Inicjator projektów i programów związanych m.in. z kształtowaniem polityki prozdrowotnej w regionie, zwiększeniem innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, e-rozwojem, bezpieczeństwem, służących ochronie i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego. Działa dla ludzi, dla Mazowszan. Angażując się w sprawy regionu – jego zrównoważony oraz dynamiczny, wieloaspektowy rozwój – dba o efektywną strategię prorozwojową oraz budowanie społeczeństwa informacyjnego, obywatelskiego. Aktywnie i z sukcesem ubiegał się o naprawę systemu korekcyjno-wyrównawczego, tzw. janosikowego, stoczył batalię o podział statystyczny województwa. Pod jego przewodnictwem Mazowsze stało się jednym z najlepiej rozwijających się regionów europejskich. Za swoją działalność Adam Struzik był wielokrotnie wyróżniany przez liczne organizacje, instytucje branżowe, samorządy oraz przedsiębiorców wieloma odznaczeniami. Dwukrotnie wybrany najlepszym marszałkiem (2016 i 2018 r.) w ogólnopolskim plebiscycie organizowanym przez serwis PortalSamorzadowy.pl. Honorowy obywatel wielu mazowieckich miast i gmin.