Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. ekon. Alojzy Z. Nowak

Profesor nauk ekonomicznych, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Ukończył studia magisterskie w SGPiS (obecnie SGH w Warszawie), a także studia w Stanach Zjednoczonych w zakresie ekonomii na University of Illinois at Urbana - Champaign. Jest absolwentem studiów z bankowości, finansów i rynków kapitałowych na Uniwersytecie w Exeter, w Wielkiej Brytanii. W Antwerpii na Free University of Berlin odbył studia w zakresie International Economics at RUCA. Pełnił funkcję dyrektora Centrum Europejskiego UW, prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Zarządzania UW, w latach 2012-2016 prorektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. badań naukowych i współpracy. Wykłada w kilkunastu uczelniach na całym świecie, w tym we Francji, Wielkiej Brytanii (m.in University of Cambridge), USA, Rosji, Chinach, Korei. Przez wiele lat był i jest członkiem rad nadzorczych spółek giełdowych, w tym między innymi w: Eurolot S.A, PKO BP, KBC TFI S.A, PZU S.A, JSW S.A, Bank Millennium S.A. Pełnił i nadal pełni wiele funkcji doradczych. Był negocjatorem pokojowego rozwiązania problemu cypryjskiego, członkiem grupy refleksyjnej przy Komisji Europejskiej Team Europe 200, członkiem Rady Ekonomicznej przy Ministrze Finansów, członkiem Grupy Euro-Atlantyckiej, negocjatorem umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w Londynie dla Warszawskiego Rynku Hurtowego SA. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Naukowej NBP, jest członkiem Komitetu Badań Naukowych NBP oraz Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Profesor Alojzy Z. Nowak wyróżnia się zaangażowaniem na rzecz działalności publicznej. Jest członkiem Kapituły Godła „Teraz Polska”, prezesem Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego. Działa w wielu organizacjach naukowych, w tym między innymi w Radzie Naukowej Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej na Uniwersytecie w Pekinie oraz w radach programowych czasopism krajowych i zagranicznych. Publikuje w jęz. polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.