Eksperci zapraszają na Kongres

Dr hab. n. o zdr. Iwona Paradowska-Stankiewicz, prof. NIZP PZH-PIB

Konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii.

Specjalistka epidemiologii. Od 2013 r. pełni funkcję krajowego konsultanta w dziedzinie epidemiologii. Od początku drogi zawodowej zajmuje się epidemiologią – najpierw przez 12 lat epidemiologią chorób niezakaźnych, a od 2009 r. do chwili obecnej epidemiologią chorób zakaźnych. Pracuje w Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH - Państwowego Instytutu Badawczego, gdzie od 2011 r. zajmuje stanowisko Kierownika Pracowni Epidemiologii Chorób Zwalczanych Drogą Szczepień, jak również pełni funkcję Zastępcy Kierownika Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru (od 2012 r.). Na co dzień zajmuje się analizą sytuacji epidemiologicznej chorób zwalczanych drogą szczepień, koordynowaniem nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi, niepożądanymi odczynami poszczepiennymi oraz prowadzeniem badań naukowych w ramach projektów polskich i zagranicznych. Jest uczestnikiem wielu spotkań Grup Ekspertów z zakresu szczepień w Polsce i zagranicą. Bierze czynny udział w licznych konferencjach, szkoleniach specjalistycznych. W jej dorobku naukowym znajduje się ponad 200 publikacji w czasopismach naukowych i specjalistycznych.