Eksperci zapraszają na Kongres

Dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz, prof. CMKP

Kierownik Kliniki Rehabilitacji CMKP w Otwocku, Konsultant Krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

Absolwentka Wydz. Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy, specjalista rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej. W 1999 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy, „Rozwój somatyczny dzieci i młodzieży Bydgoszczy w wieku od 7 do 15 lat na podstawie badań z lat 1988-1998”. W 2012 uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych na Wydziale Lekarskim CM UMK w Bydgoszczy „Ocena wyników leczenia usprawniającego pacjentów po ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych oraz nieurazowych uszkodzeniach mózgu. . Specjalizuje się w rehabilitacji neurologicznej dzieci i dorosłych. Ekspert w dziedzinie medycyny fizykalnej i elektrostymulacji. Wykonuje badania EMG, ENG i PW. Prowadzi leczenie spastyczności toksyną botulinową, mezoterapię w dysfunkcjach narządu ruchu i bliznach. Doświadczenie Pani profesor potwierdzone jest licznymi dyplomami przebytych kursów, wśród których można wymienić: Kurs lasery w medycynie (Lars Hode), Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg Vojty, Zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu dystonii i spastyczności o różnej etiologii, Kurs terapii manualnej (A,B,C) PTLMM, Kurs McKenzie (A,B,C), Kinezjologia edukacyjna „Brain Gym” wg Denissona, PNF basic, Densytometria w diagnostyce i leczeniu osteoporozy, Kurs EMG potencjałów wywołanych, Kurs elektomiografii powierzchniowej (Todd Shewmann), Kurs krioterapii, Kurs ozonoterapii, Terapia chodu z wykorzystaniem G-EO System i wiele innych. Prof. Łukowicz prowadzi badania naukowe, opublikowała wiele prac naukowych w czasopismach krajowych oraz o zasięgu międzynarodowym, jest współautorem i redaktorem podręczników, jest recenzentem prac naukowych, doktorskich, recenzentem w przewodach habilitacyjnych. Prowadzi szkolenia specjalizacyjne w Klinice Rehabilitacji w Otwocku, jest współorganizatorem wielu konferencji naukowych i popularyzatorem kompleksowej rehabilitacji.