Eksperci zapraszają na Kongres

Dr hab. n. o zdr. Joanna Kostka, prof. UM w Łodzi

Prodziekan ds. Jednolitych Studiów Magisterskich na Kierunku Fizjoterapia, Kierownik Zakładu Gerontologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (1995r.), specjalista fizjoterapii (2008r.). Pracę zawodową rozpoczęła w 1995r. w Instytucie Kardiologii w Warszawie. Od 2004 r. związana jest z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, gdzie pracuje do dzisiaj. Obecnie zajmuje stanowisko kierownika Zakładu Gerontologii. Od roku 2020r. – Prodziekan ds. Jednolitych Studiów Magisterskich na Kierunku Fizjoterapia. Od roku 2020 jest członkiem (w kadencji 2020-23 pełniła funkcję sekretarza naukowego) Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. Ponadto jest członkiem Interdyscyplinarnej Rady Ekspertów przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów. Autorka i współautorka ponad stu publikacji naukowych, w tym o zasięgu międzynarodowym oraz rozdziałów w podręcznikach, a także wystąpień konferencyjnych. Zainteresowanie naukowe obejmują tematykę aktywności fizycznej osób starszych, rehabilitacji w geriatrii oraz funkcji mięśni osób starszych i niepełnosprawnych.