Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Krzesiński

Kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego.

Kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, ekspert w zakresie telemedycyny, niewydolności serca oraz nowoczesnych metod diagnostyki nieinwazyjnej. Kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego. Przewodniczący Komisji ds. e-Zdrowia, Telemedycyny i Sztucznej Inteligencji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wykonawca licznych projektów finansowanych z dotacji MNiSW, MON, NCBiR, ABM. Prowadzi badania w zakresie innowacyjnych metod diagnostycznych, terapii oraz wyrobów medycznych. Autor 170 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych.