Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. Bartosz Molik

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w kadencji 2020-2024 oraz 2024-2028.

Absolwent Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (1997 r.) – fizjoterapeuta, nauczyciel akademicki. Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w kadencji 2020-2024 oraz 2024-2028. Autor ponad 240 pozycji w piśmiennictwie polsko- i anglojęzycznym oraz uczestnik ponad 200 konferencji naukowych w kraju i na świecie. Podejmujący głównie problematykę aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnościami, klasyfikacji zawodników w sporcie paralimpijskim, wydolności fizycznej osób z niepełnosprawnościami, oceny wydolności fizycznej dzieci i dorosłych z dysfunkcją narządu ruchu. Stażysta University of Montana – USA, Missoula (2006-2007). Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi, między innymi w USA, Czechach, Hiszpanii, Łotwie, Litwie i Turcji. Uczestniczył w realizacji kilku projektów międzynarodowych m.in. EUSAPA, THENAPA II, Job Coaching, RehabUkr. Kierował lub współuczestniczył w projektach badawczych zaaprobowanych przez Sport Science Committee, International Paralympic Committee podczas Igrzysk Paralimpijskich Vancouver 2010, Londyn 2012. Redaktor Naukowy kwartalnika „Advances in Rehabilitation”. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej (PTN-AAF), Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (Redaktor Naukowy), Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. Członek Rady ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Koordynator projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „WF z AWF: Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości”. Klasyfikator międzynarodowy oraz klasyfikator – instruktor międzynarodowy w koszykówce na wózkach.