Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Rektor Politechniki Śląskiej w kadencji 2016-2020 oraz 2020-2024, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego w latach 2012-2016.

Od 2011 r. jest członkiem Komitetu Mechaniki PAN oraz Komitetu Budowy Maszyn PAN, a w latach 2011-2015 uczestniczył w pracach Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN. W latach 2020-2024 pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn PAN. W latach 2014-2016 był wiceprzewodniczącym Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych. Od 2022 r. jest Członkiem Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, od 2020 r. członkiem Śląskiego Forum Ekspertów, a od 2021 r. – Akademii Inżynierskiej w Polsce. W 2019 r. został wybrany na zastępcę przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, a w 2020 r. na przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W latach 2020-2022 był przewodniczącym Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich. W trakcie pierwszej kadencji prof. Arkadiusza Mężyka Politechnika Śląska uzyskała status laureata w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. W ramach pracy naukowej realizuje badania z zakresu dynamiki maszyn, mechatroniki, projektowania pojazdów wojskowych, a także projekty związane m.in. z zastosowaniem mechatroniki w medycynie. W swojej działalności kładzie duży nacisk na ścisły rozwój współpracy nauki oraz przemysłu. Jest autorem ponad 180 publikacji naukowych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych krajowych oraz zagranicznych, w tym 6 monografii naukowych oraz 2 skryptów.