Eksperci zapraszają na Kongres
Prof. dr hab. med. Jarosław Reguła

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła

Kierownik Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii- PIB, oraz Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP

Wykształcenie Akademia Medyczna w Warszawie, I Wydział Lekarski, dyplom z wyróżnieniem 1981 Doktorat, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 1086 Habilitacja, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego -1997 Tytuł profesora, Centrum Medyczne Ksztalcenia Podyplomowego -2007 Stypendium naukowe w University College London -1992-3 Specjalizacje choroby wewnętrzne , gastroenterologia, onkologia kliniczna, Fellow of European Board of Gastroenterology Funkcje Konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii Koordynator Krajowego Programu Przesiewowego raka jelita grubego Członkostwo Towarzystw European Society of Digestive Oncology (ESDO) - Zarząd European Association for Gastroenterology and Endoscopy (EAGEN) – Zarząd Polskie Towarzystwo Gastroneterologii - vice prezes Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznnej – cżłonek honorowy Impact Factor Ogółem: 822,033 Index- H: 40