Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba

Rektor Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba – Rektor Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020–2024, Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w latach 2012–2016 i 2016–2020, Kierownik Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej w latach 2004–2016. Członek zespołu przygotowującego wniosek o przyznanie Politechnice Warszawskiej statusu Uczelni Badawczej (2018–2019) w ramach programu MNiSW „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Zainteresowania badawcze i konstrukcyjne prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zaremby sytuują się na pograniczu elektroniki i fizyki – dotyczą elektroniki jądrowej, głównie konstrukcji detektorów promieniowania i systemów pomiarowych stosowanych w badaniach radiacyjnych. Jego pasją są również badania w obszarze inżynierii biomedycznej w tym: zastosowania rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej, techniki obrazowania medycznego, zagadnieniami analizy danych w genomice i proteomice. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba nawiązał trwałą współpracę z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN w Genewie, której jest członkiem od 1989 r. Kierowany przez niego zespół badawczy brał udział w budowie i realizacji eksperymentów NMC, SMC i COMPASS, w zakresie konstrukcji detektorów i układów elektronicznych oraz tworzenia narzędzi analizy danych eksperymentalnych. W 2007 r. włączył się w realizację eksperymentu fizyki neutrin T2K (Tokai, Japonia), którego osiągnięcia przyczyniły się do nagrody Nobla dla prof. Takaaki Kajity w 2015 r. W latach 2012–2016 brał udział w eksperymencie ICARUS (Gran Sasso, Włochy). Jest autorem lub współautorem ponad 170 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach indeksowanych w bazie Journal Citation Reports (JCR) Science Edition, a także kilkunastu raportów technicznych opublikowanych w ośrodkach zagranicznych. Autor wielu ekspertyz i kierownik 24 projektów badawczych, 3 konstrukcyjno-wdrożeniowych oraz uczestnik 22 innych.