Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa

Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

Specjalista medycyny pracy, ekspert w zakresie ochrony zdrowia pracujących i chorób zawodowych. Zaangażowana w system nowoczesnej opieki profilaktycznej nad pracownikami ukierunkowanej na profilaktykę, prewencję i strategię całkowitego zdrowia pracownika oraz programy powrotu do pracy.