Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa

Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, Konsultant ds. medycyny pracy dla województwa łódzkiego.

Jest lekarzem specjalistą medycyny pracy i toksykologii klinicznej. Od początku swojej pracy zawodowej (1992) jest zatrudniona w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi, w latach 2013-2015 kierownik Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii Klinicznej, 2015-2020 kierownik Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego, od stycznia 2020 dyrektor IMP. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, od 2014 roku Prezes Towarzystwa. Od 2002 roku Konsultant Wojewódzki ds. medycyny pracy dla województwa łódzkiego. Członek Executive Committe, wcześniej przewodnicząca Occupational Allergy Interest Group w European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI), przedstawiciel Polski w European Union of Medical Specialists w Section of Occupational Medicine. Autor lub współautor 211 publikacji i 52 rozdziałów w książkach i monografii, redaktor 13 monografii (w większości dotyczących ochrony zdrowia pracujących i alergologii zawodowej). W wyniku realizowanych projektów opracowano: zasady orzekania o niepełnosprawności, dobre praktyki we aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz w opiece profilaktycznej nad pracownikami oraz wiele programów profilaktycznych i ukierunkowanych na powroty do pracy. Powstały liczne poradniki dla wszystkich profesjonalistów zaangażowanych w opiekę profilaktyczną i współpracujących służb, jak również Centrum Konsultacyjno-Diagnostyczne. Współautor wielu międzynarodowych publikacji Task force EAACI i prac badawczych opracowanych w ramach międzynarodowej współpracy w zakresie alergii zawodowej. Jest zaangażowana w organizację i prowadzenie kształcenia podyplomowego w zakresie medycyny pracy oraz funkcjonowanie w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych i grupach eksperckich w zakresie zdrowia pracowników i chorób zawodowych.