Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska

Kierownik Katedry Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Tytuł naukowy profesora nauk medycznych otrzymała w 2013 r. Jest specjalistą II stopnia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. W latach 2015-2022 była konsultantem wojewódzkim, a obecnie jest konsultantem krajowym w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. Autorka lub współautorka ponad 240 publikacji pełnotekstowych o łącznej wartości wskaźnika IF 546.911 i 10 204 punktów MEiN. Kierownik i wykonawca wielu projektów finansowanych przez Fundację na Rzecz Wspierania Polskiej Farmacji i Medycyny, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Promotor kilkunastu prac doktorskich oraz kilkudziesięciu prac magisterskich. W 2013 r. otrzymała Zachodniopomorskiego Nobla w dziedzinie nauk medycznych. Była wielokrotnie nagradzana przez rektora PUM za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2021 r. otrzymała Nagrodę Ministra Zdrowia za całokształt dorobku.