Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Konopka

Kierownik Kliniki Otolaryngologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej. Specjalista z otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, audiologii i foniatrii. Od 2011 roku pełni obowiązki Kierownika Kliniki Otolaryngologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest Kierownikiem programu leczenia głuchot u dzieci z zastosowaniem implantów ślimakowych oraz implantów zakotwiczonych w kości BAHA w Klinice Otolaryngologii ICZMP w Łodzi. Jest Członkiem Rady Naukowej czasopisma Otorynolaryngologia i Nowa Audiofonologia oraz redaktorem tematycznym działu audiologia i foniatria Polskiego Przeglądu Otolaryngologicznego. Pełni obowiązki Przewodniczącego Zespołu Ekspertów w dziedzinie audiologii i foniatrii CMKP. Od 2014 do 2022 roku pełnił obowiązki Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie audiologii i foniatrii. Był przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Audiologów i Foniatrów. Od 2022 roku pełni obowiązki Konsultanta Krajowego w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej. Jest autorem i współautorem 273 prac naukowych oraz rozdziałów w książkach i podręcznikach z dziedziny otolaryngologii, audiologii i foniatrii.