Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel

Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM, przewodnicząca Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN

Absolwentka AM w Łodzi w 1999 r., od 2000 r. jest zatrudniona w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM, którymi kieruje od 2013 r. Pracę doktorską obroniła w 2002 r. w AM w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny – WUM), stopień dr hab. n. med. uzyskała w 2009 r., tytuł profesora w 2014 r. W latach 2002 – 2006 prowadziła badania w Instytucie Psychiatrycznym Maxa-Plancka w Monachium w ramach stypendiów naukowych przyznanych przez Europejskie Towarzystwo Neurologiczne oraz Europejską Federację Towarzystw Neurologicznych. Jest specjalistą neurologiem i farmakologiem klinicznym. W latach 2013-2018 była konsultantem wojewódzkim w dziedzinie farmakologii klinicznej w województwie mazowieckim. W latach 2016-2020 członek Senatu WUM, w latach 2016-2019 przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw. Jest członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Działalności Wspomagającej Współpracę z Zagranicą przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przewodniczącą Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk, członkiem zarządu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (TNW) i przewodniczącą Wydziału V Nauk Lekarskich TNW, prezesem-elektem Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii. Ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego (członek zarządu) oraz Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (PTN). Uczestniczy w pracach sekcji stwardnienia rozsianego PTN ds. wytycznych leczenia tej choroby. Brała udział w badaniach mających na celu określenie zakresu nauczania farmakologii klinicznej w grupie roboczej Europejskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii. Autorka ponad 100 publikacji w krajowych i międzynarodowych czasopismach z zakresu farmakoterapii i neurologii, ze szczególnym uwzględnieniem stwardnienia rozsianego.