Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Marcin Czech

Kierownik Zakładu Farmakoekonomiki oraz kierownik Zespołu ds. Kontroli Zakażań Szpitalnych w Instytucie Matki i Dziecka. Członek Prezydium Rady Ekspertów Rzecznika Praw Pacjenta, członek Kolegium Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk.

Profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wykładowca, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Ma dwie specjalizacje lekarskie – z epidemiologii i zdrowia publicznego. Profesor Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Matki i Dziecka, dr. hab. n. ekon. (habilitował się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego). Absolwent programu MBA na Politechnice Warszawskiej, Studium Ekonomiki Zdrowia Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Psychologii Przywództwa. Jest kierownikiem Interdyscyplinarnych Studiów Menedżerów Farmacji, gościnnie wykłada na studiach MBA SGH-WUM na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (WUM) gdzie pracując prawie 10 lat współtworzył Zakład Farmakoekonomiki WUM, na Wydziale Zarządzania UW oraz na uczelni Łazarskiego. Kierownik Zakładu Farmakoekonomiki oraz kierownik Zespołu ds. Kontroli Zakażań Szpitalnych w Instytucie Matki i Dziecka. Członek Prezydium Rady Ekspertów Rzecznika Praw Pacjenta, członek Kolegium Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. W latach 2017-19 był wiceministrem zdrowia nadzorującym i współzarządzającym Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji oraz odpowiadającym za współpracę międzynarodową Polski w zakresie zdrowia. Jest autorem ponad 300 prac i doniesień oraz dziesięciu książek z dziedziny zarządzania, ekonomiki zdrowia, farmakoekonomiki i jakości życia, publikowanych zarówno czasopismach zagranicznych jak i polskich. Wśród zainteresowań podróże, geopolityka, film, nurkowanie, żeglarstwo i narciarstwo.