Eksperci zapraszają na Kongres

Dr hab. n. med. Elżbieta Włodarczyk

Konsultant krajowy w dziedzinie surdologopedii.

Doktor habilitowana nauk medycznych, specjalista audiolog foniatra, specjalista surdologopeda. Ukończyła Uniwersytet Medyczny im Semmelweisa w Budapeszcie w 1993 r, oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii na Akademii Pedagogiki specjalnej im M. Grzegorzewskiej w Warszawie w 2004 . Swoje życie zawodowe związała z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu. Obroniła pracę doktorską pt.: „Ocena ośrodkowych procesów słuchowych u dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka” w 2013. W 2022 zdała egzamin specjalizacyjny z surdologopedii. Rok później uzyskała tytuł doktora hab. n. med. Przez wiele lat była ordynatorem oddziału w Klinice Audiologii i Foniatrii. Obecnie jest kierownikiem i adiunktem w Klinice Rehabilitacji. Jako klinicysta zajmuje się zaburzeniami słuchu (w szczególności diagnostyką w zakresie wszczepialnych protez słuchowych oraz diagnostyką i terapią ośrodkowych zaburzeń słuchu), zaburzeniami rozwoju mowy, a także zaburzeniami głosu. Koordynuje prace zespołu terapeutów zajmujących się terapią logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną dzieci i dorosłych z różnorodnymi zaburzeniami słuchu i komunikacji werbalnej oraz zespołu zajmującego się diagnostyką w kierunku możliwości zastosowania implantów słuchowych. Jest certyfikowanym terapeutą metody Tomatis-a, współorganizowała szkolenia z zakresu tej metody dla terapeutów w Polsce. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu audiologii, foniatrii i rehabilitacji. Prezentowała prace na kilkudziesięciu konferencjach naukowych w Polsce i na świecie. Jest członkiem Unii Europejskich Foniatrów.

W latach 2015 -2018 była ekspertem pomocniczym w zespole przy Ministerstwie Zdrowia do opracowania „Map potrzeb zdrowotnych” – w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii – „Grupa robocza: choroby nosa, zatok przynosowych, ucha, gardła i krtani”.

W latach 2012-2022 była ekspertem pomocniczym w zespole przy Ministerstwie Zdrowia do opracowania „Map potrzeb zdrowotnych” – w zakresie audiologii – „Grupa robocza: utrata słuchu związana z wiekiem i innymi przyczynami”.