Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n med. Mariusz Bidziński, MBA

Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej od 2021 roku.

Ginekolog - Położnik, Ginekolog Onkolog, profesor nauk medycznych, profesor Narodowego Instytutu Onkologii im M Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego i kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej tego Instytutu. Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej od 2021 roku. W 1981 ukończył studia na Akademii Medycznej w Warszawie. Rozprawę doktorską pt. „Wpływ lokalizacji łożyska na czas trwania ciąży i porodu” obronił w 1985 na II Wydziale Lekarskim macierzystej uczelni. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1999 w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie na podstawie rozprawy: „Analiza zaburzeń gęstości mineralnej kości oraz ocena wybranych farmakologicznych metod przeciwdziałania im u kobiet leczonych z powodu raka trzonu macicy”. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych otrzymał 21 grudnia 2007. W roku 1987 uzyskał specjalizację II stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii, a w roku 2005 został specjalistą z ginekologii onkologicznej. W 2023 roku uzyskał tytuł MBA w ochronie zdrowia na Uczelni Łazarskiego i Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2008 – 2011 był prezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. W latach 2004 – 2006 sprawował funkcję V-ce Prezesa Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Autor i współautor 8 podręczników z dziedziny ginekologii i ginekologii onkologicznej. Współautor 168 publikacji w czasopismach medycznych krajowych i zagranicznych. Opiekun 2 przewodów habilitacyjnych i 5 przewodów doktorskich. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej; Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników; Członek Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej; Członek Amerykańskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej; Członek Polskiej Unii Onkologii; Członek Polskiej Ligii Walki z Rakiem.