Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

Kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2010-2022. Obecnie związany z Uczelnią Łazarskiego.

Urodził się w 1965 roku w Zamościu. Jest byłym Rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kadencja 2016-2020), specjalistą w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz perinatologii, Kierownikiem I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM oraz Konsultantem Krajowym w dziedzinie perinatologii. Profesor Wielgoś pełni także funkcje Regional Director of Ian Donald School for Eastern Europe, Vice President of World Association of Perinatal Medicine oraz Secretary General of European Association of Perinatal Medicine. Jest Członkiem Zarządu International Society of The Fetus as a Patient oraz International Academy of Perinatal Medicine. W kadencji 2015-2018 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (obecna nazwa Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników). Upowszechnił nowoczesną diagnostykę i terapię choroby hemolitycznej w Polsce, wprowadził na Mazowszu metodę laserowej obliteracji wewnątrzłożyskowych anastomoz naczyniowych w zespole przetoczenia pomiędzy płodami (TTTS). Do praktyki klinicznej w Polsce wprowadził zabieg FETO u płodów z wrodzoną przepukliną przeponową, a także fetoskopową operację rozszczepu kręgosłupa u płodów. Inicjator powołania „Koalicji na rzecz Bezpiecznego Porodu”, współautor zarówno programu specjalizacji z zakresu perinatologii, jak również standardów postępowania w wybranych patologiach ciąży, a także licznych rekomendacji postępowania w zakresie położnictwa i ginekologii. W plebiscycie Pulsu Medycyny został wybrany najbardziej wpływową postacią polskiej medycyny w 2018 roku.