Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki

Kierownik Zakładu Diagnostyki Radiologicznej, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA; Konsultant krajowy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Od 2013 roku jest Członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych. Funkcję Konsultanta Krajowego pełni od roku 2012. Przewodniczy Komitetowi Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN (od roku 2007). Od 1990 roku zajmuje stanowisko Kierownika Zakładu Diagnostyki Radiologicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W latach 1975 - 1990 pracował jako lekarz radiolog w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej. Studia medyczne odbywał w Wojskowej Akademii Medycznej w latach 1967 - 1973. W 1980 roku uzyskał specjalizację 2. stopnia w zakresie radiodiagnostyki oraz tytuł doktora nauk medycznych. Tytuł doktora habilitowanego uzyskał w roku 1988, a profesora nauk medycznych w 1998. Odbył kilkadziesiąt staży zagranicznych, w tym w Johns Hopkins Medicine w Baltimore, w USA (2007), czy w Sheffield Teaching Hospital - Royal Hallamshire Hospital w Anglii (2003). Zasiada w Radach Naukowych: Medical Science Monitor, Neurologia i Neurochirurgia Polska, Udar Mózgu, Onkologia, Neuroradiollogy Journal oraz Neuroradiology. Jest Członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Radiological Society of North America, European Association of Radiology, Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe. W 2003 roku Profesor Walecki został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.