Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz

Narodowy Instytutu Kardiologii

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej. Do 2000 roku pracownik CWSK WAM/WIM. Od 2000 roku Kierownik Kliniki Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii w Aninie. Autor 200 prac oryginalnych ( cytowania – 1023, IF – 221, indeks Hirscha – 18) , pięciu monografii, licznych rozdziałów w książkach z dziedziny elektrokardiologii, telemedycyny, rehabilitacji kardiologicznej. Wieloletni członek ZG Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Założyciel i wieloletni Przewodniczący Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK. Przewodniczący (w latach 2011-2013) i wieloletni członek Zarządu Sekcji Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku PTK. Prezydent International Society of Holter and Noninvasive Elektrokardiology (2013 – 2015). W lalatch 2015 - 2020 Przewodniczący Komisji Informatyki i Telemedycyny PTK. Honorowy Czlonek PTK .W latach 2022-2024 wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Klinicznych PAN i Przewodniczący Komisji Informatyki tego Komitetu. Inicjator rozpowszechniania badań holterowskich w Polsce. Od 2000 roku zaangażowany w rozwój i upowszechnienie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej. Wraz z doc. Ewą Piotrowicz oraz Zespołem stworzył pierwszy w świecie model telerehabilitacji pacjentów z niewydolnością serca. Walnie przyczynił się do finansowania telerehabilitacji hybrydowej przez NFZ. Za pionierskie wykorzystanie telefonii komórkowej w telekardiologii, wyróżniony przez Mobile Internet Tytułem Innowatora Roku 2010. Redaktor prowadzący rekomendacji International Society of Holter and Noninvasive Elektrokardiology/Heart Rhythm Society w zakresie telemetrii a także Rekomendacji w zakresie Telekardiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Laureat nagrody Konkursu PERSPEKTYWY TELEMEDYCYNY w kategorii Telemedycyna i Usługi E-Zdrowie w 2022 roku. Pasje profesora Piotrowicza to (poza pracą) żeglarstwo i podróże.