Prof. dr hab. n. med. dr h.c. Tomasz Grodzicki

Członek korespondent PAN, członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN, prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM, ordynator Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Szpitalu Uniwersyteckiego, były konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii

Od 2016 roku pełni funkcję Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds Collegium Medicum, a w latach 2008-2016 był Dziekanem Wydziału Lekarskiego UJCM. Od 2001 roku jest kierownikiem Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ordynatorem Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W latach 2002-2014 był konsultantem krajowym w dziedzinie geriatrii, a w latach 2006-2008 Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii oraz European Specialist on Hypertension. Profesor Grodzicki jest członkiem wielu organizacji naukowych i społecznych, w tym m.in.: Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk, Kolegium Lekarzy Geriatrów w Polsce, oraz Academic Board European Geriatic Medicine Society, jest również członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności i współautorem ponad 200 publikacji z dziedziny nadciśnienia, geriatrii i kardiologii, w tym kilkunastu podręczników.