Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. Tomasz Grodzicki

Od 2016 roku pełni funkcję Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds Collegium Medicum, a w latach 2008-2016 był Dziekanem Wydziału Lekarskiego UJCM.

Od 2001 roku jest kierownikiem Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ordynatorem Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W latach 2002-2014 był konsultantem krajowym w dziedzinie geriatrii, a w latach 2006-2008 Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii oraz European Specialist on Hypertension. Profesor Grodzicki jest członkiem wielu organizacji naukowych i społecznych, w tym m.in.: Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (członek honorowy), Kolegium Lekarzy Geriatrów w Polsce, oraz European Geriatic Medicine Society, Przewodniczącym Rady Społecznej NFZ w Małopolsce, jest również członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, i współautorem ponad 200 publikacji z dziedziny nadciśnienia, geriatrii i kardiologii, w tym kilkunastu podręczników.