Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak

Koordynator ds. Chorób Rzadkich w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Przewodniczący Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk.

W latach 2003-2011 Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. W latach 2009-14 Konsultant Krajowy w dziedzinie neurologii dziecięcej. Odbył staże w szeregu klinik neurologii dziecięcej – Uppsali, Kopenhadze, Londynie, Rzymie. Organizator i wykładowca na kursach dla neurologów dziecięcych m.in. w Londynie, Rzymie, Bostonie. Wychowawca i opiekun specjalizacji 18 neurologów dziecięcych. Od około 30 lat prowadzi badania naukowe dotyczące stwardnienia guzowatego, uczestnicząc w tym czasie w odkryciu genu TSC1, oraz ustalaniu obowiązujących kryteriów diagnostycznych i rekomendacji leczniczych. W 2009 roku Prof. Jóźwiak otrzymał nagrodę Amerykańskiej organizacji pacjentów chorych na stwardnienie guzowate (Manuel Gomez Award 2009) za dokonania naukowe zmierzające do zrozumienia mechanizmów prowadzących do powstania choroby i poprawy opieki nad chorym ze stwardnieniem guzowatym. Profesor Jóźwiak jest edytorem ponad 30 podręczników i monografii, ponad 100 rozdziałów, ponad 350 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach. Członek redakcji m.in.czasopism J.Child Neurology, Eur.J.Paediatr.Neurology, Pediatric Neurology, Annals of Child Neurology Society, Neurologia Dziecięca. Kierownik Projektu EPISTOP (www.EPISTOP.eu) w ramach 7.Programu Ramowego UE oraz EPIMARKER w ramach konkursu Strategmed.