Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

Kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, EMBA. Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii, pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, przewodniczący Krajowej Rady ds. Kardiologii.

Kierownik Kliniki Wad Zastawkowych Serca Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie - Aninie. Członek Rady ds. COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów. Przewodniczący Zespołu Ekspertów Funduszu Kompensacyjnego przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Członek Rady Eksperckiej projektu "Zdrowe Życie". Przewodniczący Asocjacji Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Członek rzeczywisty (fellow) Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Autor licznych prac naukowych i podręczników medycyny.