Prof. dr hab. n. tech. dr h.c. multi Michał Kleiber

Przewodniczący Rady Fundacji „Teraz Polska”, przewodniczący Rady Fundacji „Akademii Polskiego Sukcesu”, prezydent ECCOMAS (European Community of Computational Methods in Applied Sciences) oraz EMF (European Materials Forum), przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Prezydent ECCOMAS (Eurpean Community of Computational Methods in Applied Sciences) oraz EMF (European Materials Forum), Minister Nauki i Informatyzacji w latach 2001 – 2005, były wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, Społeczny Doradca Prezydenta RP ds. badań i rozwoju w latach 2006 – 2010

Przewodniczący Rady Fundacji „Teraz Polska”, przewodniczący Rady Fundacji „Akademii Polskiego Sukcesu”, prezydent ECCOMAS (European Community of Computational Methods in Applied Sciences) oraz EMF (European Materials Forum), przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Prezydent ECCOMAS (Eurpean Community of Computational Methods in Applied Sciences) oraz EMF (European Materials Forum), Minister Nauki i Informatyzacji w latach 2001 – 2005, były wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, Społeczny Doradca Prezydenta RP ds. badań i rozwoju w latach 2006 – 2010, Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007 - 2015, Ambasador ds. Nowej Narracji dla Europy przy Komisji Europejskiej w latach 2012 – 2018, Wiceprzewodniczący Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (organ doradczy Ministra Gospodarki) w latach 2010 -2015. Głównym tematem pracy badawczej i dydaktycznej prof. Kleibera są zastosowania nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju nauki i innowacyjności gospodarki. Jest autorem bądź współautorem ponad 300 prac naukowych oraz 8 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie. Jest członkiem rad redakcyjnych 17 międzynarodowych czasopism naukowych, w tym redaktorem naczelnym najczęściej w swej dziedzinie cytowanego na świecie czasopisma "Archives of Computational Methods in Engineering" (Springer). Zajmuje się także popularyzacją nauki - m.in. jest członkiem Rady Naukowej czasopisma popularnonaukowego "Wiedza i Życie". Jest kawalerem Orderu Orła Białego oraz wysokich odznaczeń państwowych przyznanych mu we Francji, Japonii, Belgii, Grecji i Austrii, a także Nagrody im. A. Mickiewicza przyznanej przez Komitet ds. Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej (tzw. Trójkąt Weimarski). Jest doktorem honoris causa uczelni w Polsce, RFN, Belgii, Francji i Wielkiej Brytanii oraz członkiem Austriackiej Akademii Nauk oraz Academia Europaea w Londynie. Wykładał i prowadził badania w trakcie długoterminowych pobytów na wielu uniwersytetach - miedzy innymi w Stuttgarcie, Bochum, Hannowerze i Darmstadt w Niemczech, w Berkeley, CA i Stoors, CN w USA, w Tokyo w Japonii i w Hong Kongu. W latach 20o9 - 2012 był członkiem Międzynarodowego Komitetu Naukowego przyznającego wybitnym uczonym z dziedziny informatyki i jej zastosowań stypendia badawcze firmy Microsoft Corporation w Redmond, USA .