Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. tech. dr h.c. multi Michał Kleiber

Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Prezes PAN (2007-2014), Minister Nauki (2001-2005), Społeczny Doradca Prezydenta RP (2006 – 2010), aktualnie przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Jest specjalistą w zakresie zastosowań metod komputerowych w nauce, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki oraz popularyzacją nauki. Jest członkiem Austriackiej Akademii Nauk, Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu oraz Academia Europaea w Londynie, a także byłym: Ambasadorem UE ds. Nowej Narracji dla Europy, wiceprezesem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, prezesem Europejskiego Forum Nauk o Materiałach, członkiem Rady Gubernatorów Centrum Badawczego UE, Senatu Narodowej Akademii Nauk Niemiec Leopoldina, Europejskiej Rady Nauki w Brukseli, Zarządu Europejskiej Fundacji Nauki (ESF). Wykładał wiele lat w Niemczech, USA i Japonii.