Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Marek Krawczyk

Członek rzeczywisty PAN i członek czynny PAU, członek rzeczywisty Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN, od 1 stycznia 2023 r. Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, honorowy członek Towarzystwa Chirurgów Amerykańskich, kanclerz Kapituły Medalu Gloria Medicinae.

Urodzony w roku 1946. Od 1969 do chwili obecnej zatrudniony w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby (dawniej II Klinika Chirurgiczna) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Studia lekarskie odbył w latach 1963–1969 w Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Stopień doktora uzyskał w 1975 roku, stopień doktora habilitowanego w 1987. Tytuł naukowy profesora otrzymał w roku 1995. Specjalista w chirurgii ogólnej, transplantologii klinicznej i chirurgii onkologicznej. Europejski ekspert w Hepato-Pancreato-Biliary Surgery (FEBS). Profesor Krawczyk studiował w Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu w Heidelbergu (1978/79), w Klinice Chirurgicznej w Mannheim Uniwersytetu w Heidelbergu (1989/1990), Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu w Dundee (1991), Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu Cambridge (1991), w Szpitalu Saint Joseph w Charleroi (1991), Klinice Chirurgicznej w Villejuif - Uniwersytet w Paryżu (1993/1994), w Klinice Chirurgicznej w Strasburgu (1995) oraz w Klinice Chirurgii i Transplantacji Wątroby w Bordeaux (1999). W latach 1996 - 2002 był Prodziekanem, a od 2002 do 2008 Dziekanem I Wydziału Lekarskiego. W latach 2008 – 2016 pełnił funkcję Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Główne zainteresowania naukowe Profesora Krawczyka to zespół krótkiego jelita, ostre zapalenie trzustki, ultrasonografia śródoperacyjna wątroby, chirurgia laparoskopowa, rekonstrukcje dróg żółciowych, przeszczepianie wątroby od dawcy zmarłego i od dawcy żywego, nowotwory wątroby i dróg żółciowych, a także inne nowotwory przewodu pokarmowego. Członek honorowy 8 towarzystw naukowych zagranicznych i 5 towarzystw naukowych polskich. W latach 2001–2003 sprawował funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, 2011- 2013 Prezesa Towarzystwa Chirurgów Polskich, a od 2016 do 2017 był Prezydentem European Surgical Association. Jest autorem lub współautorem 571 prac, redaktorem lub współredaktorem 70 książek, wygłosił 770 referatów na kongresach. Profesor Krawczyk był promotorem 13 prac doktorskich, opiekunem 8 habilitacji, a jego 9 pracowników uzyskało tytuł naukowy profesora. Odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał także nagrody Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Palmy Akademickie Ministra Edukacji Narodowej Republiki Francji i wiele innych wyróżnień. Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (2020 r.) i Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2021 r.).