Eksperci zapraszają na Kongres
Prof. zw. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak

Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak

Kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

Od 1999 r. Kierownik II Kliniki Chorób Dzieci, po zmianie nazwy, w 2006 r., Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PAM / PUM w Szczecinie. W latach 2003-2004 opiekun naukowy Kliniki Endokrynologii Instytutu - Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Specjalista w dziedzinie pediatrii oraz w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Autor i współautor ponad 570 publikacji oraz komunikatów ze zjazdów i konferencji naukowych, przede wszystkim z zakresu endokrynologii i diabetologii wieku rozwojowego. Współczynnik oddziaływania (IF) pełnotekstowych publikacji ponad 170. Prace były ponad 1400-krotnie cytowane. Współczynnik Hirscha 19. Promotor blisko 20 rozpraw na stopień doktora nauk medycznych W latach 2005-2012 i 2016-2020 członek Senatu PAM/PUM Szczecinie. W latach 2005-2012 i od 2016 r. członek Senackiej Komisji ds. Szpitali Klinicznych PAM/PUM w Szczecinie. W latach 2006–2012 i od 2020 r. Naczelny Lekarz SPSK-1 PUM w Szczecinie. W latach 2005–2020 członek Rady Naukowej Instytutu-Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Od 2013 r. Konsultant Krajowy w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Od 2016 r. członek Zespołu ds. Chorób Rzadkich Ministra Zdrowia. Od 2000 r. Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu. Od 2009 r. Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich. Oba zespoły powołane zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. W latach 2004-2013 konsultant województwa zachodniopomorskiego w dziedzinie pediatrii. Jeden z założycieli Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. W latach 2006-2013 Przewodniczący w Regionie Pomorza Zachodniego Zespołu ds. tego rejestru. Jeden z inicjatorów utworzenia Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Osób Dorosłych. Od kilkunastu lat członek Rady Społecznej tego hospicjum; Od 2000 r. członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej, po zmianie nazwy, w 2013 r., Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. W latach 2005-2009 v-ce Przewodniczący, a od 2009 r. Przewodniczący Zarządu Głównego tego Towarzystwa. W latach 1999-2019 i w latach 2021-2023 członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Od 2020 r. Dyrektor Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Od 2019 r. członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Odznaczony złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Złotym za Długoletnią Służbę. Ponadto Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”, Srebrną Odznaką Honorową Gryfa Szczecińskiego oraz Medalem Honorowym im. prof. Józefa Polikarpa Brudzińskiego i Medalem im prof. Tadeusza Ewarysta Pawlikowskiego. Ponadto m.in. laureat „Kryształowej Gwiazdy”, nadanej przez Krajowe Forum - ORPHAN i przez Federacje Pacjentów Polskich oraz nagrody „Wizjonerzy Zdrowia”, w kategorii lekarz - społecznik, nadanej przez tygodnik „Do Rzeczy” i nagrody „Złoty Otis”, jak również laureat - laureat konkursu tygodnika Wprost „Innowatory – w dziedzinie medycyny”, za działalność na rzecz poprawy opieki nad pacjentami z chorobami rzadkimi i ultrarzadkimi 2022 oraz statuetki „Pralinka”, Fundacji Diabeciaki, „za dobre serce, najlepsze jakie można mieć” 2022. Wyróżniony także m.in. Honorową Odznaką „Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” oraz Medalem 40-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, za szczególne zasługi dla osób z cukrzycą w Polsce 2022 i medalami za zasługi dla PAM / PUM w Szczecinie i Medalem za Zasługi dla Szpitala (SPSK-1). Wielokrotnie nagrody naukowe i dydaktyczne Rektora PAM/PUM w Szczecinie, ponadto nagroda I° zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, za współredakcję podręcznika „Endokrynologia Wieku Rozwojowego (PZWL Warszawa 2018). Wielokrotnie nagrody i wyróżnienia za publikacje i prezentacje na zjazdach i konferencjach naukowych. 3-krotnie (w 2019 r., 2020 r. i 2022 r.) laureat prestiżowego konkursu czasopisma Puls Medycyny „Lista 100 najbardziej wpływowych osób w medycynie”.