Eksperci zapraszają na Kongres
Prof. dr hab. inż. dr h.c. multi Ryszard Tadeusiewicz

Prof. dr hab. inż. dr h.c. multi Ryszard Tadeusiewicz

Profesor Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, w latach 1998-2005 Rektor tej uczelni, a w latach 2010-2015 prezes Krakowskiego Oddziału PAN

Informatyk, automatyk i biocybernetyk, zapalony popularyzator nauki. W latach 70. prowadził pionierskie badania nad automatycznym rozpoznawaniem mowy polskiej, w latach 80. pisał pierwsze polskie prace związane z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych, w latach 90. zajmował się zastosowaniem sztucznej inteligencji w zakresie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, na początku XXI wieku wprowadził pojęcie (i metody) komputerowego rozumienia obrazów medycznych, a obecnie doskonali techniki modelowania biocybernetycznego w diagnostyce i terapii. Członek wielu Rad Naukowych i Programowych konferencji naukowych, działa aktywnie w wielu ogólnopolskich towarzystwach naukowych. W ciągu wielu kadencji wybierany raz po raz do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego, a w przeszłości członek z ogólnopolskiego wyboru KBN i Rady Nauki. Członek wielu akademii krajowych i zagranicznych, m.in. Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, (organizator i wieloletni przewodniczący Komisji Nauk Technicznych PAU), Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury, Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, Akademii Inżynierskiej w Polsce i wielu innych. Członek IEEE, SPIE, ACM, a także członek honorowy Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Doktor honoris causa 24 uczelni krajowych i zagranicznych. Studiował na Wydziale Elektrycznym Akademii Górniczo-Hutniczej, który z wyróżnieniem ukończył w roku 1971. Studiował także na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie, na którym potem przez pewien czas pracował potem jako profesor i kierownik Zakładu Biocybernetyki oraz Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej. Od 1971 r. związany z Katedrą Automatyki AGH (kolejne stanowiska: kierownik Samodzielnej Pracowni Biocybernetyki 1974–1982, wicedyrektor Instytutu 1980–1988, kierownik Zakładu Biocybernetyki 1980–1992, kierownik katedry 1997 - 2016). Autor ponad 1000 publikacji naukowych i ponad 100 książek. Biografia i wykaz dorobku prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza jest na stronie: www.Tadeusiewicz.pl.