Eksperci zapraszają na Kongres
Prof. dr hab. n.med. Renata Górska

Prof. dr hab. n.med. Renata Górska

Były Kierownik Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, były Prezes Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, była Prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Konsultant Krajowy w dziedzinie periodontologii.

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Bezpośrednio po ukończeniu studiów jako stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej odbyła roczny, a po roku 2-miesięczny staż naukowy w Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku. W 1995r uzyskała II stopień specjalizacji z periodontologii, w 1998 r. stopień doktora habilitowanego, w 2003r tytuł naukowy profesora nauk medycznych, w 2007 r. tytuł naukowy profesora zwyczajnego. Od 2008r pełni funkcje Konsultanta Krajowego w dziedzinie periodontologii. W latach 2006-2012 pełniła funkcję Prodziekana ds. Oddziału Stomatologii I Wydziału lekarskiego. Od 2012-2016 roku była Prorektorem ds. Kadr. Prof. Renata Górska posiada w swoim dorobku 380 prac wydrukowanych w kraju i za granicą, w tym 250 oryginalnych prac badawczych, 80 poglądowych, 50 zagranicznych oraz 136 doniesień zjazdowych opublikowanych w języku polskim i angielskim. Prace te ukazały się m.in. w Journal of Periodontology, Journal of Clinical Periodontology i Clinical Dental Reasech, Clinical Experimental Immunology, European Journal of Immunology, American Journal Hypertension, Oral Disease, Clinical Oral Investigations, Advances in Clinical Experimental Medicine, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej oraz w Kardiologii Polskiej, Yournal of Cardiology, Czasopiśmie Stomatologicznym, Immunlogii Polskiej, w Polskim Tygodniku Lekarskim, w Przeglądzie Epidemiologicznym, Stomatologii Współczesnej, a także w Dental Medical Problems. Jest autorem lub współautorem 34 rozdziałów, czterech w książkach pod jej redakcją i 32 w trzech monografiach. Prof. Renata Górska jest promotorem 18 prac doktorskich i opiekunem 5 prac habilitacyjnych. W latach 2001-2003 była v-ce Prezesem, a od 2004 roku Prezesem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddziału Warszawskiego. Prof. Renata Górska jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Periodontologicznego (AAP) od roku 1998. Od 2013 roku była Prezydentem Sekcji Periodontologii Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego (PTP) oraz została wybrana w kadencji 2017/2018 na członka Zarządu Głównego Europejskiej Federacji Periodontologii.