Eksperci zapraszają na Kongres

II edycja Kongresu „Zdrowie Polaków” 2020 – wskazówki dla pacjentów i służby zdrowia – SUPER EXPRESS, 21.10.2020

W dobie pande­mii koronawirusa zdrowie to temat numer jeden. O tym, jak działa pol­ska służba zdrowia i jakie przełomowe osiągnięcia mają na koncie polscy leka­rze, będzie można dowiedzieć się pod­czas drugiej edycji Kongresu ,,Zdrowie Polaków” 2020, który odbędzie się 26 i 27 października. (…)

Jakimi osiągnięciami mogą pochwalić się polscy lekarze? Jakie wyzwania stoją przed naszą służbą zdrowia? Jak edukować nowe kadry, kiedy wszystko utrudnia pandemia COVID-19? Odpowie­dzi na te pytania poznamy dzięki panelistom tegorocznego kongre­su „Zdrowie Polaków”. Głównym celem zorganizowanego Kongresu jest przeka­zanie pacjentom cen­nych wskazówek – jak dbać o swoje zdrowie a pracownikom ochrony zdrowia – zaleceń wynikających z aktualnego etapu pandemii COVID-19.