Eksperci zapraszają na Kongres

Kongres „Zdrowie Polaków” w cieniu pandemii koronawirusa odbył się online – POLSKA METROPOLIA WARSZAWSKA, 29.10.2020

Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał i największa inwesty­cja w przyszłość. Pod takim hasłem odbył się 2 Kongres „Zdrowie Polaków” 2020.

Z powodu szalejącej pande­mii tegoroczna edycja miała formulę online. Głównym motywem Kongresu była edukacja społeczna – bez rozsądnego odwołania się do odpowiedzialnych postaw prozdrowotnych, które należy nieustannie budować w społe­czeństwie grozi nam niebez­pieczeństwo. To przesłanie zy­skuje na aktualności teraz -gdy zachowanie dystansu społecz­nego, prawidłowe noszenie maseczek i częsta dezynfekcja mogą nas uchronić przed za­chorowaniem na Covid-19.(…)

W ramach 2. Kongresu od­było się siedem debat, kilka­dziesiąt paneli dyskusyjnych i wykładów ekspertów z róż­nych dziedzin medycyny, ochrony zdrowia, a także eko­nomii, gospodarki i mediów. Celem większości wystąpień było w pierwszej kolejności przekazanie wskazówek, jak dbać o zdrowie, jakie są zalece­nia dla pracowników ochrony zdrowia oraz dla każdego z nas, które wynikają z aktualnego zakażenia COVID-19. Głos za­brało ponad 250 naukowców i ekspertów. (…)