Eksperci zapraszają na Kongres

Nie zamykać drzwi klinik – RZECZPOSPOLITA, 28.10.2020

Wskazówki, jak dbać zdrowie, i zalecenia dla pracowników ochrony zdrowia znajdą się w raporcie z Kongresu „Zdrowie Polaków” 2020 r., zorganizowanego w kilku miastach Polski.

Kształtowanie postaw proz­drowotnych u każdego Polaka i budowanie solidarności międzypokoleniowej w każ­dej rodzinie postawili sobie za cel twórcy Kongresu „Zdro­wie Polaków” 2020, prowa­dzonego jednocześnie w kilku miastach i transmitowanego w internecie.

– Korzystając z wiedzy i doświadczenia życiowego naszych poprzedników, dziś mamy szansę wspólnie prze­kazać to, co najlepsze następ­nym pokoleniom. W tej dys­kusji nie może zabraknąć ni­kogo – żadnego pokolenia, żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, żadnego medium, żadnego wzorca osobowego, żadnego autory­tetu. Tylko wtedy, wznosząc się na inny poziom naszej niezwykle potrzebnej współ­pracy jako przykładu dla na­szego społeczeństwa, możemy odnieść sukces – przekonywał prof. Henryk Skarżyński, światowej sławy otochirurg i przewodniczący rady progra­mowej kongresu. (…)