Eksperci zapraszają na Kongres

Zdrowie – największa inwestycja i kapitał – GAZETA LEKARSKA, 1.11.2020

Podczas drugiej edycji Kongresu ,,Zdrowie Polaków” [26-27 października] odbyto się siedem debat, kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych i wykładów ekspertów z różnych dziedzin medycyny, ochrony zdrowia, a także ekonomii, gospodarki i mediów. Wydarzenie zorganizowano w formule hybrydowej. Zdrowie Polaków, zdrowie  każdego z nas to największy kapitał teraz i największa inwestycja na przy­szłość. W dyskusji o nim nie może zabraknąć nikogo – żadnego poko­lenia, żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, żadnego medium, żadnego wzorca osobowego, żad­nego autorytetu.

Tylko wtedy, wznosząc się na inny poziom naszej niezwykle potrzebnej współpracy, jako przykładu dla naszego społe­czeństwa, możemy odnieść sukces. Sukcesem wspólnej dyskusji będzie kształtowanie postaw prozdrowot­nych u każdego Polaka i budowanie solidarności międzypokoleniowej w każdej rodzinie naszego Kraju. Ko­rzystając z wiedzy i doświadczenia życiowego naszych poprzedników, dziś mamy szansę wspólnie przeka­zać to, co najlepsze, następnym po­koleniom”. Tak motto tegorocznego wydarzenia przedstawił prof. Hen­ryk Skarżyński, przewodniczący rady programowej kongresu.