Eksperci zapraszają na Kongres

Polska w czasach pandemii – 2. Kongres „Zdrowie Polaków” 2020 – SUPER EXPRESS, 3.11.2020

W dobie pandemii koronawirusa zdrowie to najważniejszy temat. O tym, jak działa polska służba zdrowia i jakie przełomowe osiąg­nięcia mają na koncie polscy leka­rze, dowiedzieliśmy się podczas drugiej edycji Kongresu „Zdrowie Polaków” 2020, który miał miejsce 26 i 27 października w Warszaw­skim Centrum Nauki Kopernik. Jakimi osiągnięciami mogą pochwa­lić się polscy lekarze? Jakie wyzwania stoją przed naszą służbą zdrowia? Jak edukować nowe kadry, kiedy wszystko utrudnia pandemia COVID-19?

Odpo­wiedzi na te pytania poznaliśmy dzię­ki panelistom tegorocznego Kongresu ,,Zdrowie Polaków”. Głównym celem zorganizowa­nego w tak trudnym momencie spotkania było jednak. przekaza­nie cennych wskazówek, jak dbać swoje zdrowie, jakie są zalecenia dla pracowników ochrony zdrowia oraz dla każdego obywatela, któ­re wynikają z aktualnego zakaże­nia COVID-19.