Eksperci zapraszają na Kongres

Zdrowie Polaków – kapitał i inwestycja na przyszłość – ŚWIAT LEKARZA, 14.11.2021

W drugiej połowie października odbył się 3. Kongres .Zdrowie Polaków” 2021 w formule hybrydowej. Na kanale World Hearing Center/Światowe Centrum Słuchu na platformie YouTube można było obejrzeć kilka debat, kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych i wykładów ekspertów z rożnych dziedzin medycyny, ochrony zdrowia, a takie ekonomii, gospodarki i mediów.

Dwudniowy kongres „Zdrowie Polaków’ był poświęcony aktualnym problemom ochrony zdrowia i osiągnięciom polskiej medycyny. – Przystępując do organizacji tegoroczne­go Kongresu, zadawałem wielu moim rozmówcom,  z którymi omawiałem ich
udział pytania o to,  co możemy przekazać sobie i społeczeństwu, by polska ochrona zdrowia faktycz­nie, a nie deklaratywnie
znajdowała się na pierw­szym miejscu u wszystkich, którzy mają na mą wpływ – powiedział prof. Henryk Skarżyński, dy­rektor Instytutu Fizjo­logii i Patologii Słuchu, inicjator Kongresu Zdro­wie Polaków. (…)