Eksperci zapraszają na Kongres

W trosce o zdrowie i system – RZECZPOSPOLITA, 28.10.2021

Jak zmniejszyć dług zdrowotny wynikający z Covid-19, zastanawiali się uczestnicy trzeciej edycji K0ngresu „Zdrowie Polaków”.

Ponad 800 ekspertów ze wszystkich dziedzin medycy­ny. zdrowia publicznego, ekonomii i socjologii wzięło udział 25 i 26 października w trzeciej edycji Kongresu .Zdrowie Polaków”. Z ośmiu debat plenarnych, 11 sympozjów satelitarnych,  55 paneli i 46 wykładów wyłania się obraz systemu ochrony zdrowia po trzech falach pande­mii i u progu czwartej.

Eksperci przedstawili swoje scenariusze na kolejne miesiące i zastanawiali się w jaki sposób zminimalizować wy­nikający z epidemii dług zdrowotny.