Polskie Radio PR1 „Cztery Pory Roku” – 5.10.2022

3. Kongres „Zdrowia Polaków” 2021 odbywał się m.in. pod patronatem medialnym Polskiego Radia.

Z tej okazji red. Roman Czejarek – w audycji Cztery Pory Roku – rozmawiał z ekspertami, którzy wystąpią na Kongresie. Pierwszym była prof. Maria Borawska z Zakładu Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Zdrowie to nasz największy kapitał – SUPER EXPRESS, 19.10.2021

25-26 października odbędzie się drugi Kongres „Zdrowie Polaków”. Pomysłodawcą tego wydarzenia  jest prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Studiu, twór­ca Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach.

Idea zorganizowania Kongresu poświęconego zdrowiu Polaków to wspólna inicjatywa Komitetu Nauk Klinicznych PAN, Rady Głównej Instytutów Badawczych  Światowego Centrum Słuchu, Instytutu Narządu Zmysłów oraz licznych uniwersyteckich zespołów ekspertów nauki i medycyny. Wydarzanie jest organizowane ponad wszelkimi podziałami politycznymi, z udziałem przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, wielu instytucji centralnych i regionalnych.

 

Zdrowie Polaków – kapitał i inwestycja na przyszłość – ŚWIAT LEKARZA, 14.11.2021

W drugiej połowie października odbył się 3. Kongres .Zdrowie Polaków” 2021 w formule hybrydowej. Na kanale World Hearing Center/Światowe Centrum Słuchu na platformie YouTube można było obejrzeć kilka debat, kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych i wykładów ekspertów z rożnych dziedzin medycyny, ochrony zdrowia, a takie ekonomii, gospodarki i mediów.

Dwudniowy kongres „Zdrowie Polaków’ był poświęcony aktualnym problemom ochrony zdrowia i osiągnięciom polskiej medycyny. – Przystępując do organizacji tegoroczne­go Kongresu, zadawałem wielu moim rozmówcom,  z którymi omawiałem ich
udział pytania o to,  co możemy przekazać sobie i społeczeństwu, by polska ochrona zdrowia faktycz­nie, a nie deklaratywnie
znajdowała się na pierw­szym miejscu u wszystkich, którzy mają na mą wpływ – powiedział prof. Henryk Skarżyński, dy­rektor Instytutu Fizjo­logii i Patologii Słuchu, inicjator Kongresu Zdro­wie Polaków. (…)

W trosce o zdrowie i system – RZECZPOSPOLITA, 28.10.2021

Jak zmniejszyć dług zdrowotny wynikający z Covid-19, zastanawiali się uczestnicy trzeciej edycji K0ngresu „Zdrowie Polaków”.

Ponad 800 ekspertów ze wszystkich dziedzin medycy­ny. zdrowia publicznego, ekonomii i socjologii wzięło udział 25 i 26 października w trzeciej edycji Kongresu .Zdrowie Polaków”. Z ośmiu debat plenarnych, 11 sympozjów satelitarnych,  55 paneli i 46 wykładów wyłania się obraz systemu ochrony zdrowia po trzech falach pande­mii i u progu czwartej.

Eksperci przedstawili swoje scenariusze na kolejne miesiące i zastanawiali się w jaki sposób zminimalizować wy­nikający z epidemii dług zdrowotny.

W pandemii trzeba szczególnie dbać o zdrowie – RZECZPOSPOLITA, 21.10.2021

Jak zmniejszyć dług zdrowotny wynikający z Covld-19? Jak nowocześnie leczyć inne choroby? Jak zachęcać społeczeństwo  do zdrowego trybu życia? Odpowiedzi na to i inne pytania będą szukali uczestnicy trzeciego Kongresu „Zdrowie Poloków”.

Czy wydając na zdrowie coraz więcej z własnych kieszeni, będziemy zdrowi czy tylko chwilowo uspokojeni? Czy solidarność międzypokoleniowa, środowiskowa, a nawet rodzinna to już tylko hasła bez pokrycia? – takie pytania za­dał ekspertom prof. Henryk Skarżyński przygotowując trzecią edycję Kongresu „Zdrowie Polaków’, który od·będzie się 25-26 października w Warszawie.