Eksperci zapraszają na Kongres

Dzień 2, 14 listopada 2023 – program szczegółowy

*Program jest aktualizowany i modyfikowany na bieżąco

Kanał 1

Youtube: https://www.youtube.com/live/wHJD-ytwMCU?feature=shared
Facebook: https://fb.me/e/4LzIJ88hj

Działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
Elżbieta Lanc

Zdrowie psychiczne to zdrowie publiczne
prof. Janusz Heitzman

Advance Neuro Control Analysis
prof. Dariusz A. Kosior FACC FESC, Katarzyna Wolska
Jakość kształcenia w obliczu nowo powstających wydziałów medycznych
Moderatorzy:
prof. Ryszard Gellert, prof. Tomasz Grodzicki

Uczestnicy:
prof. Zbigniew Gaciong, prof. Stanisław Głuszek, prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska, prof. Adam J. Krętowski, prof. Bogusław Machaliński, prof. Tomasz Szczepański, prof. Edyta Szurowska, prof. Wojciech Załuska,
Zastosowanie emisji otoakustycznych w badaniach wpływu hałasu na słuch
prof. W. Wiktor Jędrzejczak
Rola instytutów w kształceniu podyplomowym kadr medycznych
Moderator:
prof. Ryszard Gellert

Uczestnicy:
gen. broni prof. Grzegorz Gielerak, dr Tomasz Maciejewski, dr Marek Migdał, prof. Henryk Skarżyński, prof. Łukasz Szumowski, prof. Waldemar Wierzba
Być świadomym układu równowagi
dr Grażyna Tacikowska
Medycyna i sztuczna inteligencja – wzajemny wpływ na rozwój
Moderator:
prof. Andrzej Czyżewski

Wystąpienia:
Jak oceniać wartość SI w ochronie zdrowia
Tomasz Jaworski

Jak sztuczna inteligencja może pomóc neurochirurgom?
Mateusz Korycińsk

ADMEDVOICE – Adaptacyjny system inteligentnego przetwarzania mowy lekarzy wraz ze strukturalizacją wyników badań i wspomaganiem procesu terapeutycznego
prof. Krzysztof Narkiewicz

Które z metod sztucznej inteligencji mogą być szczególnie przydatne w medycynie
prof. Ryszard Tadeusiewicz

Czy sztuczna inteligencja zastąpi w przyszłości radiologa?
dr hab. Tomasz Wolak, prof. IFPS
Przyszłość obiektywnych badań słuchu
prof. Krzysztof Kochanek, prof. W. Wiktor Jędrzejczak
Rola dziennikarza jako obserwatora społecznego w kontekście One Health
Moderatorzy:
prof. Henryk Skarżyński, red. Roman Czejarek

Uczestnicy:
Renata Furman, Adam Giza, Małgorzata Konaszczuk, Karolina Kowalska, Aleksandra Kurowska, Bartosz Kwiatek, Katarzyna Pinkosz, Łukasz Salwarowski, Marzena Sygut-Mirek, Henryk Szrubarz, Ewa Tomkowska, Bronisław Tumiłowicz

Kanał 2

Youtube: https://www.youtube.com/live/bmvu_LTSKgE?feature=shared

Aplikacje mobilne w zarządzaniu diagnostyką i terapią szumów usznych
Izabela Sarnicka, dr hab. Danuta Raj-Koziak, prof. IFPS

Prezentacja potencjału Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu
Adam Konka, MBA

Wpływ środowiska, w jakim żyjemy, na wybór i dopasowanie aparatu słuchowego
dr Katarzyna Cywka
Moc pokolenia mocy
Moderator:
dr Andrzej Malinowski

Uczestnicy:
prof. Andrzej Fal, dr hab. Grzegorz Juszczyk, prof. Jarosław Pinkas, Adam Pustelnik
Otyłość matek – programowanie otyłości dzieci
Moderator:
prof. Przemysław Oszukowski

Uczestnicy:
prof. Iwona Maroszyńska, dr Agnieszka Pięta-Dolińska, prof. Marcin Tkaczyk
Oblicza współczesnej muzykoterapii w Polsce
Moderator:
Barbara Kaczyńska

Uczestnicy:
dr hab. Ludwika Konieczna-Nowak, Aleksandra Malik, dr hab. Krzysztof Stachyra, Monika Surmacz
Neurostymulacje w terapii szumów usznych
prof. Jurek Olszewski

Znaczenie badań przesiewowych słuchu na przestrzeni całego życia człowieka – od okresu noworodkowego po wiek senioralny
dr Natalia Czajka

Rytuały i myślenie magiczne u sportowców dr hab. Joanna Basiaga-Pasternak, prof. AWF

Kanał 3

Youtube: https://www.youtube.com/live/bufBzB1ULoo?feature=shared

Wpływ środowiska na zdrowie Polaków
prof. Jerzy Woy-Wojciechowski

Rola lekarza w profilaktyce zdrowotnej
dr Klaudiusz Komor

Czy dostęp do badań słuchu dla każdego z nas jest taki sam?
dr Edyta Piłka
Zdrowie rzek – termin akademicki czy przyszła/nadchodząca konieczność?
Moderator:
prof. Paweł Rowiński

Uczestnicy:
prof. Kazimierz Banasik, prof. Tomasz Heese, dr hab. inż. Monika Kalinowska, prof. Piotr Parasiewicz
TAK dla zdrowia rodziny
Moderatorzy:
Anna Jasińska, dr Michał Sutkowski

Uczestnicy:
Grzegorz Błażewicz, prof. Leszek Czupryniak, ks. Władysław Duda, Ewa Jakubiec, prof. Paweł Kowal, prof. Artur Mamcarz, dr Janusz Meder, Grażyna Mierzejewska, mec. Piotr Mierzejewski, dr hab. Barbara Radecka, prof. Jarosław Reguła, prof. Piotr Rutkowski, prof. Krzysztof Tomasiewicz, Krystyna Wechmann
Opieka farmaceutyczna – znaczenie, możliwości i wyzwania
Moderator:
prof. Magdalena Bujalska-Zadrożny

Uczestnicy:
prof. Marcin Czech, dr Anna Kowalczuk, dr hab. Magdalena B. Skarżyńska, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Marian Witkowski
Zdrowie człowieka w relacji ze światem roślinnymi zwierzęcym w dobie kryzysu klimatycznego
Moderator:
dr hab. Helena Ciążela, prof. APS

Wystąpienia:
prof. Marek Gierlotka

Prawo do żywności
dr Anna Podolska

Środowisko a egzystencja naszego gatunku
prof. Jacek Tomczy

AFFEXY InsightWise. Platforma wspierająca pracę psychologów i psychiatrów
Standaryzowana ocena stanu psychicznego prof. Adam Wichniak, prof. Dariusz A.Kosior
Detekcja depresji i PTSD przy użyciu analizy wideo, głosu i NLP dr Nikodem Rybak

Choroby przyzębia i ich wpływ na zdrowie ogólne pacjenta
dr hab. Jan Kowalski

Oczy w cieniu nowoczesności: skutki promieniowania UV i światła niebieskiego w erze współczesnej technologii
prof. Jerzy Szaflik

Kanał 4

Youtube: https://www.youtube.com/live/C8JfBdYjMXY?feature=shared


Szczepienia dzieci i młodzieży szansą na stabilność zdrowotną oraz odbudowę demograficzną w młodych, przyszłych rodzinach w Polsce
dr Leszek Borkowski

Wpływ nowych technologii na życie i kondycję nowoczesnych społeczeństw
Katarzyna Tatarkiewicz

Nowoczesne kierunki diagnostyki głosu. Wskaźniki neurofizjologiczne
dr Paulina Krasnodębska
Rola i znaczenie farmacji klinicznej w polskiej opiece zdrowotnej
Moderator:
dr hab. Magdalena B. Skarżyńska

Uczestnicy:
prof. Marcin Czech, dr hab. Przemysław Niewiński, Kamila Urbańczyk, prof. Anna Wiela-Hojeńska, dr hab. Marek Zawadzki
Rola biotechnologii w ochronie zdrowia – na przykładzie dokonań laureatów konkursu Teraz Polska
Moderator:
dr Jarosław Górski

Uczestnicy:
dr hab. Agnieszka Jastrzębska, prof. Magdalena Król, dr Dawid Nidzworski, prof. Krzysztof Pyrć
Choroby cywilizacyjne czy zależne od stylu życia
Uczestnicy:
prof. Artur Mamcarz, dr Daniel Śliż
Możliwości poprawy efektywności działania służby zdrowia poprzez głosowe tworzenie dokumentacji medycznej w języku polskim
Moderator:
prof. Andrzej Czyżewski

Uczestnicy:
Mariusz Budzisz, Franciszek Górski, dr Beata Graff, prof. Bożena Kostek, prof. Krzysztof Narkiewicz, Dariusz Szplit
Produkcja zdrowia – społeczna odpowiedzialność biznesu czy państwa?
Moderator:
dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH

Uczestnicy:
Artur Białoszewski, MPH, prof. Robert Gasik, dr Monika Tomaszewska, EMBA
Nowoczesna chirurgia wewnątrznaczyniowa – zagrożenia związane z metodą
prof. Piotr Andziak

Środowisko: zaniedbany element triady One Health
dr hab. Barbara Piekarska

Jak poprawić bezpieczeństwo pacjentów – program edukacyjno-szkoleniowy „Akademia jakości i bezpieczeństwa wyrobów medycznych”
dr inż. Mirosława Stelengowska

Dbałość o dobrostan psychiczny dziecka onkologicznego i jego otoczenia
Jolanta Czernicka-Siwecka