Program szczegółowy do pobrania*

* ze względu na charakter wydarzenia na żywo, program może ulec zmianom

Dzień 2, 18 października 2022 – program szczegółowy

Kanał 1: https://youtu.be/7op_jDdk1io

Środowiskowe czynniki ryzyka zdrowotnego – znaczenie w optymalizacji działań profilaktycznych chorób cywilizacyjnych
dr hab. Barbara Piekarska

Nowe możliwości diagnostyki i terapii zakażeń HCV w polskich realiach
prof. Robert Flisiak

Założenia powszechnego programu profilaktyki i postaw prozdrowotnych dla osób pracujących głosem
dr hab. Agata Szkiełkowska, prof. IFPS
Jak optymalnie kształcić w zawodach medycznych
Moderatorzy:
prof. Ryszard Gellert, prof. Tomasz Grodzicki

Uczestnicy:
prof. Janusz Dzięcioł, prof. Zbigniew Gaciong, dr hab. Mariola Głowacka, prof. Marcin Gruchała, dr Piotr Kusznieruk, prof. Sergiusz Nawrocki, dr hab. Paweł Olszewski, prof. Piotr Ponikowski
Molekularny biomarker neuroplastyczności w leczeniu głuchoty wrodzonej za pomocą implantacji ślimakowej – MMP-9?
dr Monika Matusiak
Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w medycynie i ochronie zdrowia
Moderatorzy:
prof. Alojzy Z. Nowak, prof. Piotr Wachowiak

Uczestnicy:
prof. Roman Cieślak, prof. Barbara Marcinkowska, prof. Grzegorz Mazurek, prof. Tomasz Okruszko, prof. Krzysztof Zaremba
Częściowa głuchota – podłoże genetyczne
dr Dominika Oziębło
Profilaktyka w danym obszarze chorobowym, znaczenie wczesnej diagnozy oraz co stanowiło największy przełom w diagnostyce i leczeniu w ostatnich 30 latach z perspektywy pacjentów
Moderator:
Bartosz Kwiatek

Uczestnicy:
Bartłomiej Chmielowiec, Szymon Chrostowski, Katarzyna Kasica, Dorota Korycińska, prof. Wojciech Maksymowicz, Anna Śliwińska, Zbigniew Tomczak, Krystyna Wechmann
Aplikacje mobilne w medycynie
dr Justyna Kutyba
Rola mediów w edukacji i profilaktyce zdrowotnej
Moderatorzy:
Roman Czejarek, prof. Henryk Skarżyński

Uczestnicy:
Adam Giza, Marta Jakubiak, Iwona Konarska, Małgorzata Konaszczuk, Margit Kossobudzka, Paweł Kruś, Bartosz Kwiatek, Katarzyna Pinkosz, Anna Rogala, Dorota Romanowska, Łukasz Salwarowski, Henryk Szrubarz, Bronisław Tumiłowicz
Miejsce farmaceuty w opiece koordynowanej
Moderatorzy:
dr hab. Mariola Drozd, prof. UM w Lublinie
dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ 


Wykłady:
Znaczenie relacji lekarz-farmaceuta w opiece koordynowanej
dr Renata Bogusz
Co powinniśmy wiedzieć o właściwej aplikacji leków recepturowych?
dr Lucyna Bułaś
Rozwiązywanie problemów lekowych w ramach usług farmaceutycznych a opieka koordynowana
dr Justyna Dymek, dr Anna Gołda
Nowoczesne terapie w rozwoju komunikacji społecznej
Moderator:
prof. Henryk Skarżyński

Uczestnicy:
Anna Czupryn, Ewelina Grabowska, dr hab. Artur Lornes prof. IFPS, Agnieszka Pankowka, dr Małgorzata Strycharz-Dudziak, dr Elżbieta Włodarczyk

Kanał 2: https://youtu.be/Yjo8PaHQ1SE

Profilaktyka i edukacja zdrowotna w badaniach przesiewowych słuchu dzieci w wieku szkolnym dr Elżbieta Gos

Sztuczna inteligencja i nowoczesne badania genetyczne jako sposób na zwiększenie skuteczności diagnostycznej we wrodzonych błędach odporności
dr hab. Sylwia Kołtan, prof. UMK

Od Evidance Based Policy do profilaktyki i zmian w organizacji ochrony zdrowia
prof. Bolesław Samoliński
Wczesne rozpoznanie kluczem do sukcesu terapeutycznego w neurologii dziecięcej
Moderatorzy: prof. Ewa Pilarska,
prof. Maria Mazurkiewicz Bełdzińska


Wprowadzenie:
prof. Maria Mazurkiewicz Bełdzińska

Wykłady:
Czy łatwo rozpoznać padaczkę u dzieci?
prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
Kiedy kierować pacjenta na badanie genetyczne?
dr Magdalena Krygier
Wczesne rozpoznanie kluczem do sukcesu na podstawie chorób nerwowo-mięśniowych
lek. Anna Lemska
Co powinniśmy wiedzieć o bólach głowy u dzieci, aby przeprowadzić prawidłową diagnozę i leczenie
prof. Ewa Pilarska

Podsumowanie:
prof. Ewa Pilarska
Zdrowie kobiety – zagrożenia w okresie kryzysu ekonomicznego i politycznego Moderatorzy:
Anna Jasińska,
dr Michał Sutkowski


Uczestnicy:
Grzegorz Błażewicz, prof. Leszek Czupryniak, ks. Władysław Duda, Barbara Dziuk, dr hab. Paweł Kowal, prof. ISP PAN, dr Beata Małecka-Libera, prof. Radosław Mądry, dr Janusz Meder, Grażyna Mierzejewska, prof. Barbara Radecka, Krystyna Wechmann
Profilaktyka i innowacja w neurologii Moderatorzy:
prof. Urszula Fiszer, prof. Tomasz Trojanowski

Wykłady:
Profilaktyka udaru mózgu
prof. Anna Członkowska
Udział czynników naczyniopochodnych w patogenezie chorób neurozwyrodnieniowych
prof. Urszula Fiszer
Profilaktyka w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa
dr hab. Maciej Radek, prof. UM w Łodzi
Terapie komórkowe w neurologii: regulacje prawne, perspektywy i zagrożenia
dr hab. Anna Sarnowska, prof. IMDiK PAN
System no-fault – wyzwanie społeczne
Moderator:
Michał Niepytalski

Wprowadzenie:
Wybrane aspekty błędów ludzkich w medycynie
lek. Piotr Pawliszak

Uczestnicy:
prof. Mikołaj Małecki, mec. Tomasz Młynarski, prof. Ewa Mojs, dr inż. Robert Mołdach, lek. Piotr Pawliszak
Innowacyjność w perinatologii i ginekologii
Moderator:
prof. Przemysław Oszukowski

Uczestnicy: dr hab. Iwona Maroszyńska, prof. Tomasz Moszura, prof. Krzysztof Szyłło, dr Agnieszka Żalińska
Dopasowanie neurokognitywne systemu implantu ślimakowego
dr hab. inż. Artur Lorens, prof. IFPS

Kanał 3: https://youtu.be/-UNEMSwM77w

Metody pomiaru podstawowych parametrów gazometrii krwi i gazów oddechowych oraz ich zastosowania kliniczne
prof. Tadeusz Pałko

Rosnące znaczenie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym chorób układu krążenia
dr hab. Paweł Gać, prof. UMW, dr Bartłomiej Kędzierski

Alternatywna substytucja produktów leczniczych
dr Leszek Borkowski
Nowe technologie w medycynie szansą dla pacjentów i systemu ochrony zdrowia
Moderator:
Jarosław Górski

Uczestnicy:
prof. Michał Kleiber, Bartłomiej Lubiatowski, prof. Piotr H. Skarżyński, prof. Krzysztof Składowski, Joanna Szyman
Chirurgia polska w dobie pandemii COVID-19
Moderator:
prof. Grzegorz Wallner

Wykłady:
Postawy zachowania chirurgów w dobie pandemii COVID-19
prof. Michał Pędziwiatr
Zmiany wytycznych funkcjonowania jednostek chirurgii związane z rozwojem pandemii COVID-19
dr hab. Kryspin Mitura, prof. UPH
Wpływ pandemii COVID-19 na realizację świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chirurgii ogólnej
prof. Grzegorz Wallner
Edukacja prozdrowotna
Moderator:
dr hab. Agnieszka Olechowska, prof. APS

Uczestnicy:
dr hab. Natalia Demeshkant, prof. UP, prof. Aleksandra Łuszczyńska, dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik, dr Daniel Śliż
Problematyka zaburzeń psychofizycznych u dzieci i młodzieży w aspekcie kompleksowej rehabilitacji oraz działalności sportowo-rekreacyjnej
Moderatorzy:
prof. Jolanta Kujawa, prof. Bartosz Molik

Wykłady:
Komputerowa ocena spontanicznej ruchliwości noworodka (OSESEC) jako propozycja wczesnego rozpoznawania i dokumentowania problemów w rozwoju motorycznym
dr hab. Andrzej Myśliwiec, prof. AWF Katowice, dr hab. Małgorzata Matyja, prof. AWF, dr Iwona Doroniewicz, mgr inż. Daniel Ledwoń, dr inż. Monika Bugdol
Stan kondycji fizycznej dzieci i młodzieży polskiej – raport z badań
prof. Bartosz Molik
Profilaktyka nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży w aspekcie ukierunkowanej aktywności fizycznej
prof. Wiesław Osiński, dr hab. Adam Kantanista, prof. AWF, dr hab. Rafał Stemplewski, prof. AWF Konsekwencje zespołów depresyjnych u dzieci i młodzieży oraz ich profilaktyka i terapia na drodze działalności sportowo-rekreacyjnej
dr hab. Barbara Remberk
Telemedycyna w profilaktyce kardiologicznej
Moderator:
płk dr hab. Paweł Krzesiński, prof. WIM

Wykłady:
Telerehabilitacja niezbędnym elementem profilaktyki wtórnej
dr hab. Ewa Piotrowicz
Telemonitoring urządzeń wszczepialnych w trosce o poprawę jakości opieki, komfortu życia i rokowania chorych
prof. Przemysław Mitkowski
Teleopieka w prewencji hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności serca
płk dr hab. Paweł Krzesiński, prof. WIM
Telemonitoring elektrokardiograficzny w prewencji udaru mózgu
dr hab. Paweł Balsam

Dyskusja:
dr hab. Paweł Balsam, płk dr hab. Paweł Krzesiński, prof. WIM, prof. Przemysław Mitkowski, mec. Jan Pachocki, dr hab. Ewa Piotrowicz, prof. Ryszard Piotrowicz, prof. Bożena Werner
Choroby nerek w wieku podeszłym w Polsce
Moderator:
prof. Małgorzata Durlik

Wykłady:
Epidemiologia i czynniki ryzyka chorób nerek w wieku podeszłym
prof. Andrzej Więcek
Rozpowszechnienie, świadomość i skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego u osób w starszym wieku
prof. Tomasz Zdrojewski
Dializoterapia u osób w starszym wieku
prof. Ryszard Gellert
Przeszczepianie nerek u osób w podeszłym wieku
prof. Magdalena Durlik

Kanał 4: https://youtu.be/Ax-kjoPyghI

Dynamiczne badanie perfuzyjne miokardium metodą tomografii komputerowej jako innowacja w postępowaniu diagnostycznym chorych kardiologicznych
dr Bartłomiej Kędzierski, dr hab. Paweł Gać, prof. UMW

Czy zawsze sport to zdrowie? Zaburzenia emocjonalne u sportowców
dr hab. Joanna Basiaga-Pasternak, prof. AWF

Dlaczego protezy i implanty słuchowe powinny być stosowane obuusznie w przypadku obustronnego niedosłuchu?
dr inż. Anita Obrycka
Telemedycyna – czy tylko nowe narzędzie, czy zmiana paradygmatów?
Moderatorzy:
prof. Grzegorz Opolski, prof. Ryszard Piotrowicz

Wykłady:
Teleopieka w niewydolności serca – nowe możliwości w prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych
płk dr hab. Paweł Krzesiński, prof. WIM
Telemonitoring glikemii – czy nowe podejście do rehabilitacji kardiologicznej?
dr hab. Ewa Piotrowicz
Telemonitoring glikemii u dzieci – to nie tylko narzędzie, ale zmiana paradygmatu
prof. Małgorzata Myśliwiec
Telemonitoring glikemii u dorosłych – nie tylko zmiana metody
prof. Leszek Czupryniak
Czy telemedycyna może zmienić paradygmat opieki nad dziećmi z chorobami układu sercowo-naczyniowego?
dr n. med. Radosław Pietrzak

Dyskusja:
prof. Małgorzata Myśliwiec, prof. Grzegorz Opolski, dr hab. Ewa Piotrowicz, prof. Ryszard Piotrowicz
Jak dziś protezujemy słuch?
Moderator:
dr Anna Ratuszniak

Uczestnicy:
dr Katarzyna Cywka, Agnieszka Słupczyńska
Profilaktyka cywilizacyjnych zaburzeń psychicznych
Moderator:
dr hab. Robert Pudlo, prof. SUM

Wykłady:
Znaczenie profilaktyki zaburzeń psychicznych
dr hab. Robert Pudlo, prof. SUM
Profilaktyka bezsenności
prof. Adam Wichniak
Rola fizjoterapeuty w profilaktyce psychiatrycznej: przegląd dostępnych pozafarmakologicznych metod terapeutycznych
dr hab. Jan Szczegielniak, prof. PO
Ruch, czyli lek na receptę. W jaki sposób wysiłek fizyczny może wspierać zdrowie psychiczne
dr Anna Szczegielniak
Współczesne trendy w obiektywnych badaniach audiologiczny
Moderator:
prof. Wiesław W. Jędrzejczak

Uczestnicy:
prof. Krzysztof Kochanek, Małgorzata Pastucha, dr Edyta Piłka
Udział nauk medycznych i nauk o zdrowiu w realizacji działań profilaktycznych
Moderator:
dr hab. Anna Staniszewska

Wykłady:
Miejsce farmakoprofilaktyki we współczesnej medycynie
prof. Dagmara Mirowska-Guzel
Farmakoprofilaktyka chorób zakaźnych
prof. Alicja Wiercińska-Drapało
Cicha pandemia antybiotykooporności – jak zapobiegać?
prof. Aneta Nitsch-Osuch
Rola zdrowia publicznego we wdrażaniu idei profilaktyki
dr hab. Dominik Olejniczak
Leczenie następstw urazów naczyń w warunkach wojennych
Moderator:
gen. bryg. (w st. spocz.) prof. Marek Maruszyński

Wprowadzenie:
gen. bryg. (w st. spocz.) prof. Marek Maruszyński

Wykłady:
Mnogie obrażenia postrzałowe i odłamkowe
dr hab. Mirosław Dziekiewicz, prof. WIM
Zasady segregacji, ewakuacji i pomocy medycznej w warunkach pola walki według doktryny NATO
dr Stefan Antosiewicz
Chirurgia naczyniowa na współczesnym polu walki
gen. bryg. (w st. spocz.) prof. Marek Maruszyński
Medycyna regeneracyjna i spersonalizowana terapia – jak daleko jesteśmy od wdrożenia innowacyjnych technologii do leczenia pacjentów
Moderator:
prof. Agnieszka Dobrzyń

Uczestnicy:
prof. Anna Ciemerych-Litwinienko, prof. Marcin Drąg, dr hab. Michał Wszoła

Kanał 5: https://youtu.be/XalD5F0aqeE

Jabłko z wieczora… medycyna stylu życia w praktyce
dr Olga Rostkowska
Innowacyjne podejście do chorób neurodegeneracyjnych i neuronaczyniowych
Moderator:
dr Anna Barczak
Wykłady:
Modelowanie in vitro chorób neurodegeneracyjnych i neuronaczyniowych
prof. Leonora Bużańska
Czy mikrobiom może wpływać na rozwój chorób neurodegeneracyjnych?
dr hab. Alina Kuryłowicz, prof. IMDiK PAN
Terapie eksperymentalne w neurologii – doniesienia naukowe 2021
dr hab. Anna Sarnowska, prof. IMDiK PAN
Choroby mózgowo-naczyniowe – postęp terapeutyczny
prof. Bartosz Karaszewski
Diagnostyka przedkliniczna i prewencja chorób neurozwyrodnieniowych mózgu
dr Anna Barczak
Otyłość jako choroba zawodowa – czy to czas na zmiany?
Moderator:
dr hab. Edyta Sutkowska

Uczestnicy:
prof. Lucyna Ostrowska, dr Paweł Wdówik
Transformacja cyfrowa ochrony zdrowia a interes społeczny
Moderator:
dr Tomasz Imiela

Uczestnicy:
Stanisław Iwańczak, Maria Libura, Maciej Malenda, Marta Musidłowska, Magdalena Władysiuk, Jan J. Zygmuntowski
Endokrynologia i diabetologia wieku rozwojowego – profilaktyka i nowoczesne formy terapii
Moderator:
prof. Mieczysław Walczak

Wykłady:
Somatotropinowa niedoczynność przysadki w wieku rozwojowym – zasady diagnozowania i terapii
prof. Mieczysław Walczak
Otyłość olbrzymia u dzieci i młodzieży – zasady diagnozowania i terapii
prof. Artur Mazur
Wole guzkowe w wieku rozwojowym
prof. Artur Bossowski
Nowoczesne metody prewencji cukrzycy typu 1
prof. Małgorzata Myśliwiec
Jakość kształcenia kadry medycznej w sytuacji powoływania szkół zawodowych medycyny – w świetle nowej Ustawy
Moderatorzy:
prof. Bogusław Machaliński, prof. Zbigniew Gaciong

Uczestnicy:
Piotr Bromber, dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, prof. Stanisław Głuszek, prof. Janusz Moryś, prof. Wojciech Załuska
Rola i znaczenie innowacyjnych terapii dla pacjentów i systemu ochrony zdrowia
Moderator:
prof. Maciej Banach

Uczestnicy:
Michał Byliniak, prof. Marcin Grabowski, Anna Śliwińska, prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
Jak słychać przez implant ślimakowy?
Moderator:
dr hab. inż. Artur Lorens, prof. IFPS

Uczestnicy:
Ewelina Grabowska, dr Elżbieta Włodarczyk, dr hab. inż. Tomasz Wolak, prof. IFPS

Kanał 6: https://youtu.be/v8SxyZnRxB0

Laryngoplastyka iniekcyjna jako skuteczna metoda leczenia niewydolności głośni w wieku senioralnym
dr Beata Miaśkiewicz

Aktualna sytuacja polskiego szpitala i systemu ochrony zdrowia
Wykład pod patronatem Polskiej Federacji Szpitali oraz Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia

prof. Jarosław J. Fedorowski

Choroba postcovidowa i jej wpływ na proces komunikatywny
dr Paulina Krasnodębska

Badania funkcjonalne mózgu wspomagające planowanie operacji neurochirurgicznych
dr hab. inż. Tomasz Wolak, prof. IFPS
Chirurgia robotowa we współczesnym leczeniu nowotworów głowy i szyi
Moderator:
prof. Wojciech Golusiński

Wykłady:
Anatomia topograficzna części ustnej gardła i górnego piętra krtani, „Od wewnątrz na zewnątrz”
dr Jakub Pazdrowski, prof. Wojciech Golusiński
Chirurgia robotowa w nowotworach głowy i szyi doświadczenia własne Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej UMP
prof. Wojciech Golusiński
Chirurgia robotowa w nowotworach głowy i szyi – współczesne systemy chirurgii robotowej i ścieżka edukacyjna
dr Piotr Pieńkowski
Właściwa kwalifikacja pacjentów do chirurgii robotowej
lek. Krzysztof Przybylski
Robotic like surgery – chirurgia 3D – doświadczenia własne w chirurgii nowotworów głowy i szyi
dr Mateusz Szewczyk
Kompleksowa rehabilitacja onkologiczna chorych na nowotwory głowy i szyi po leczeniu chirurgicznym – Robot Da Vinci
Dominika Kozłowska-Wojnar, dr hab. Sławomir Marszałek, Agnieszka Syska-Stolińska, lek. Krzysztof Przybylski, dr Bartosz Szybiak, prof. Wojciech Golusiński
Nowoczesny model organizacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Jak przekonać nieprzekonanych, że to się może udać?
Moderator:
Justyna Marynowska

Uczestnicy: dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Urszula Jaworska, dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ, dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW, dr Artur Prusaczyk
Kardiologia prenatalna – organizacja opieki nad ciężarną z wadą serca u płodu
Moderator:
prof. Maciej Słodki

Uczestnicy:
prof. Krzysztof Czajkowski, prof. Katarzyna Januszewska, dr hab. Iwona Maroszyńska, prof. Maria Respondek-Liberska
Rola pierwiastków w wykrywaniu, profilaktyce i leczeniu raków
Moderator:
prof. Jan Lubiński

Wykłady:
Rola pierwiastków śladowych we wczesnym wykrywaniu raków
dr hab. Marcin Lener
Rola pierwiastków śladowych w profilaktyce raków
dr Wojciech Marciniak
Rola pierwiastków śladowych w leczeniu raków
prof. Jan Lubiński
Polska bez papierosów – fantazja czy realna wizja
Moderator:
Grzegorz Ziemniak

Uczestnicy:
prof. Andrzej Fal, Hanna Gill-Piątek, dr Jacek Krajewski, prof. Jarosław Pinkas, prof. Filip Szymański, prof. Witold Zatoński