Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski

Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Oddział Ginekologiczno-Położniczy Pabianickiego Centrum Medycznego, przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Akredytacji do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie perinatologii, konsultant w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa świętokrzyskiego, były prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski, urodzony 8 maja 1957 r. w Łodzi Wykształcenie 1981 r. – tytuł lekarza, ukończone studia na Wydziale Lekarskim Akademii medycznej w Łodzi 1985r. – specjalizacja I stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii 1988r. - specjalizacja II stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii 2001r. – studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Zarządzanie Organizacjami Ochrony Zdrowia. 2003r. - tytuł magistra zarządzania (w specjalności reklama) w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania (Obecnie Społeczna Akademia Nauk) 2014r. – specjalizacja z perinatologii Praca zawodowa 1981 – 1982 - asystent stażysta w Szpitalu im. dr H. Jordana ZOZ - u Łódź – Bałuty 1982 – 1983 – młodszy asystent w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym Szpitala im. dr H. Jordana 1983 – 1990 - asystent Katedry Położnictwa i Chorób Kobiecych Wojskowej Akademii Medycznej (mieszczącej się w szpitalu im. H. Jordana, a od 1989 roku w Szpitalu Centrum Zdrowia Matki Polki). 1990 – 1997 - Ordynator Oddziału Położnictwa Obserwacyjno - Izolacyjnego Szpitala „Centrum Zdrowia Matki Polki”. 1997 – 31.08.2017. - Kierownik Kliniki Perinatologii i Ginekologii Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, która powstała z kierowanego poprzednio przeze mnie oddziału 1 kwietnia 1998 – 7 lutego 2013 - dyrektor Instytutu „ Centrum Zdrowia Matki Polki ” w Łodzi (3 kadencje) 04.09.2017. 30.06.2020 – p.o. Kierownika Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Terapii Endoskopowej WSS w Zgierzu 01.09.2020 – konsultant Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Powiatowego w Pabianicach 2003 – 2011- biegły sądowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii. 2004 – 2014 – konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa łódzkiego 2004 – 2012 – profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2013 – do dzisiaj profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Wydział Wojskowo – Lekarski, obecnie Wydział Lekarski 2007 – do dzisiaj - Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie położnictwo i ginekologia 2014 – do dzisiaj - Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie perinatologia 2015 – do dzisiaj – Członek Komisji rozpatrującej merytoryczne zastrzeżenia do zadań testowych wykorzystanych podczas Lekarskiego Egzaminu Końcowego 2019 – do dzisiaj Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie psychoseksuologii 2019 – koordynator pracy biegłych sądowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 15.07.2020 – konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii na terenie województwa świętokrzyskiego Osiągnięcia naukowe: 1989 – rozprawa doktorska – Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi 1996 – habilitacja – Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi 2001 – tytuł profesora Uzyskałem 2 granty Komitetu Badań Naukowych Byłem promotorem ukończonych 23 rozpraw doktorskich Byłem promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich Byłem recenzentem kilkuset prac licencjackich, magisterskich, oraz przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich Jestem autorem około 150 oryginalnych prac naukowych Jestem autorem 10 rozdziałów w podręcznikach położnictwa i ginekologii Praca w radach naukowych: 1997 - 2000 – Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki 2008 – 2011 - Instytut Matki i Dziecka w Warszawie 2008 – 2015 - Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie 2015 – 2017 - Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki 2015 - Instytut Matki i Dziecka w Warszawie I Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Katedry Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Fundacji Zdrowie Kobiety MSD 2013 – Członek Rady Programowej specjalizacji z Perinatologii 2013 – 2017 Członek Rady Programowej specjalizacji z Onkologii Ginekologicznej Członek komitetów redakcyjnych czasopism naukowych: Ginekologia Polska, Akupunktura Polska, Ginekologia po dyplomie, Ginekologia i Położnictwo – Medical Project, Działalność w towarzystwach naukowych Polskie Towarzystwo Ginekologiczne: 1991 – 1994 - członek Zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 2007 – 2012 - Przewodniczący Zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 2009 – 2012 - Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 2012 – 2015 – Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 2015 – 2018 – Past Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Polskie Towarzystwo Akupunktury Polskie Towarzystwo Senologiczne Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej 2019 – Wice Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Działalność w różnych organizacjach: Klub motocyklowy Knight Raiders Żonaty, dwóch synów i dwóch wnuków. Nigdy nie byłem członkiem żadnej partii politycznej Nie byłem odznaczony żadnym odznaczeniem państwowym.