PROGRAM SZCZEGÓŁOWY


Program ramowy
26-27 października

I DZIEŃ
26 października 2020

8.00 – 9.00 WYKŁADY KONSULTANTÓW KRAJOWYCH

Wytyczne i zalecenia w różnych dziedzinach medycyny dla pracowników zdrowia i pacjentów

9.00 – 10.30 OTWARCIE KONGRESU

Przywitanie Gości:

prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński, Przewodniczący Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków” 2020

Wystąpienia:

 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP
 • Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów
 • dr n. med. Beata Małecka-Libera – Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia
 • dr hab. n. pr. Adam Bodnar, prof. SWPS, Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka
 • Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta
 • dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, prof. CMKP, Główny Inspektor Sanitarny
 • Dariusz Dziełak, Dyrektor Departamentu Analiz i Innowacji, Narodowy Fundusz Zdrowia
 • dr Paloma Cuchi, Przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Polskę
 • prof. dr hab. Romuald Zabielski, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. n. tech. dr h.c. multi Michał Kleiber, Wiceprzewodniczący Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk
 • dr n. med. Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki
 • Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
 • Paweł Rabiej, Wiceprezydent m. st. Warszawy
 • dr n. ekon. Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, Koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP
 • prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

10.30 – 12.00 I DEBATA PLENARNA
Działania władz ustawodawczych, wykonawczych i samorządowych
na rzecz zdrowia Polaków

Moderatorzy: prof. Michał Kleiber, prof. Henryk Skarżyński
Uczestnicy: dr hab. Jarosław Pinkas, prof. CMKP,  Dariusz Dziełak, Elżbieta Lanc, prof. Wojciech Maksymowicz, prof. Andrzej Matyja, dr Tomasz Latos, Paweł Rabiej, prof. Piotr Czauderna, dr Andrzej Malinowski

12.00 – 13.30 II DEBATA PLENARNA REKTORÓW
Nauczanie przed- i podyplomowe w czasie pandemii COVID-19

Moderatorzy: prof. Marek Krawczyk, prof. Tomasz Grodzicki
Uczestnicy: prof. Jacek Bigda, dr Antonina Doroszewska, prof. Janusz Dzięcioł, prof. Zbigniew Gaciong, prof. Ryszard Gellert, prof. Kornelia Kędziora – Kornatowska, prof. Małgorzata Kotwicka, prof. Bogusław Machaliński, dr hab. Michał Nowakowski, dr hab. Tomasz Zatoński, prof. UMW

13.30 – 14.00 III DEBATA PLENARNA

Nauka polska na tle światowej wobec wyzwań współczesnej medycyny

Moderator: Mariusz Gierej

Uczestnicy: prof. Jan Walewski, dr hab. Elżbieta Sarnowska, prof. NIO-PIB, dr hab. Tomasz Sarnowski, prof. IBB

14.00 – 15.00 IV DEBATA PLENARNA DYREKTORÓW INSTYTUTÓW MEDYCZNYCH
Rola i miejsce instytutów resortu zdrowia w okresie pandemii COVID-19

Moderatorzy: prof. Henryk Skarżyński, dr Marek Migdał
Uczestnicy: prof. Maciej Banach, prof. Ewa Lech-Marańda, dr hab. Grzegorz Juszczyk, dr Anna Kowalczuk, dr Tomasz Maciejewski, prof. Halina Sienkiewicz-Jarosz, dr Marek Tombarkiewicz, prof. Jan Walewski, prof. Jolanta Walusiak-Skorupa, prof. Stefan Wesołowski

15.00 – 16.00 V DEBATA PLENARNA
Ochrona zdrowia w okresie COVID-19

Moderatorzy: prof. Bolesław Samoliński, Anna Gołębicka

Uczestnicy: Bartłomiej Chmielowiec, prof. Leszek Czupryniak, prof. Zbigniew Gaciong, prof. Ryszard Gellert, prof. Teresa Jackowska, prof. Grzegorz Opolski, dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, prof. CMKP, prof. Jacek P. Szaflik

16.00 – 17.00 PANELE DYSKUSYJNE
organizowane w miastach – współorganizatorach Kongresu „Zdrowie Polaków” 2020

 • BIAŁYSTOK
  Medycyna wysokospecjalistyczna w erze COVID-ud
  Moderatorzy: prof. Michał Myśliwiec, prof. Marek Rogowski
  Uczestnicy:
  • prof. Michał Myśliwiec
   EBM w dobie pandemii COVID-19
  • prof. Robert Flisiak
   Jak zminimalizować wynikające z pandemii zagrożenia dla rozwoju medycyny specjalistycznej
  • prof. Zenon Mariak
   Wysokospecjalistczna chirurgia na przykładzie przeznosowej endoskopowej chirurgii podstawy czaszki
  • dr Joanna Kiśluk
   Bezpieczeństwo chorego i lekarza – nowe zadanie biologii molekularnej
 • LUBLIN
  Problemy medyczne w dobie pandemii SARS-CoV-2
  Moderator: prof. Grażyna Mielnik-Niedzielska
  Uczestnicy:
  • prof. Grażyna Mielnik Niedzielska
   Prewencja Covid 19 poprzez suplementację witaminy D
  • prof. Tomasz Trojanowski
   W jakich sytuacjach należy przeprowadzać leczenie operacyjne w zakresie neurochirurgii w dobie pandemii?
  • prof. Krzysztof Giannopoulos
   Specyfika opieki hematoonkologicznej w dobie pandemii
  • prof. Antoni Niedzielski
   Psychologiczne skutki Covid 19
  • dr hab. Izabela Korona-Głowniak
   Jak powinna wyglądać diagnostyka SARS- CoV-2?
  • dr Kornela Partycka-Pietrzyk
   Poziom witaminy D a choroby górnych dróg oddechowych u dzieci
 • ŁÓDŹ
  Zdrowie i długość życia a środowisko
  Moderatorzy: prof. Piotr Kuna, prof. Jurek Olszewski
  Uczestnicy:
  • prof. Piotr Kuna
   Jak zdrowo i długo żyć
  • prof. Maciej Zalewski
   Harmonia między potrzebami człowieka a potencjałem środowiska
  • prof. Cezary Pałczyński
   Powietrze którym oddychamy a zdrowie”
  • prof. Jurek Olszewski
   Zaburzenia słuchu u ludzi starszych oraz ich leczenie z wykorzystaniem innowacyjnego prototypowego urządzenia do elektromagnetycznej stymulacji ucha
  • prof. Katarzyna Starska-Kowarska
   Ocena wyników międzynarodowego programu Special Olympics International Healthy Hearing Program – Zdrowy Słuch wśród polskich zawodników biorących udział w Olimpiadach Specjalnych jako wykładnik zdrowia w badanej populacji
  • dr hab. Hanna Zielińska-Bliźniewska, prof. UM
   Wpływ środowiska na nieżyty alergiczne nosa i zatok przynosowych
 • KRAKÓW
  Choroby cywilizacyjne i związane z wiekiem – perspektywa COVID-19
  Moderatorzy: prof. Rafał Olszanecki, prof. Paweł Stręk
 • Uczestnicy: prof. Stefan Chłopicki, prof. Jerzy Gąsowski, prof. Tomasz Guzik, prof. Anetta Undas

 • SZCZECIN
  Postępy w prewencji i leczeniu dziedzicznego raka piersi
  Moderator: prof. Jan Lubiński
  Uczestnicy: prof. Cezary Cybulski, prof. Jacek Gronwald, dr hab. Tomasz Huzarski, prof. UZ, prof. Anna Jakubowska

17.00 – 18.00 WYKŁADY EKSPERTÓW

18.00 – 20.00 PANELE DYSKUSYJNE EKSPERTÓW

II DZIEŃ
27 października 2020

8.00 – 9.00 WYKŁADY EKSPERTÓW

9.00 – 10.00 PANELE DYSKUSYJNE
organizowane w miastach-współorganizatorach Kongresu „Zdrowie Polaków” 2020

 • GDAŃSK
  Rozwój zastosowań technik komputerowych w medycynie
  Moderatorzy: prof. Andrzej Czyżewski, prof. Henryk Skarżyński
  Uczestnicy:
  • prof. Henryk Skarżyński, prof. Andrzej Czyżewski
   Wdrożenia technik multimedialnych w diagnostyce zaburzeń komunikacji
  • prof. Piotr H. Skarżyński
   Technologie do wykorzystania w erze COVID-19 w zakresie badania wybranych narządów zmysłów
  • prof. Janusz Siebiert, prof. Tomasz Bączek
   Innowacyjna aparatura do pomiaru substancji biologicznie czynnych, w kondensacie wydychanego powietrza w różnych stanach chorobowych, w tym SARS-COVID2
  • prof. Krzysztof Narkiewicz, prof. Andrzej Czyżewski, prof. Bożena Kostek, dr Beata Graff
   Bezkontaktowa metoda monitorowania czynności oddechowych i krążeniowych – innowacyjna technologia na czas pandemii
  • dr inż. Tomasz Dziubich
   Gromadzenie i oznaczanie danych medycznych jako impuls dla rozwoju algorytmów sztucznej inteligencji
  • dr Michał Kucewicz
   Nowe techniki przetwarzania sygnałów elektrofizjologicznych w mózgu ludzkim dla poprawy pamięci i funkcji poznawczych – współpraca naukowa Politechniki Gdańskiej z Mayo Clinic
 • KATOWICE
  Jak lepiej leczyć chorych po transplantacji nerki – własne osiągnięcia
 • Moderator: prof. Andrzej Więcek
 • POZNAŃ
  Nauka to ludzie – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rzecz zdrowia Polaków
 • Moderatorzy: prof. Jacek Wysocki, prof. Marek Ruchała
 • WROCŁAW
  Prezentacja wybranych badań epidemiologicznych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
  Moderatorzy: prof. Andrzej Szuba, dr hab. Katarzyna Zatońska, prof. UMW
  Uczestnicy:
  • prof. Ewa Jankowska
   Niedobór żelaza w niewydolności serca i innych chorobach sercowo – naczyniowych
  • prof. Katarzyna Kiliś – Pstrusińska
   Modyfikowalne czynniki ryzyka uszkodzenia nerek u dzieci
  • dr hab. Tomasz Zatoński, prof. UMW
   Wpływ czynników behawioralnych na zdrowie uczniów wrocławskich szkól podstawowych – wyniki badań akcji Uruchamiamy dzieciaki i PICTURE
  • dr hab. Katarzyna Zatońska, prof. UMW, prof. Andrzej Szuba
   Prospektywne epidemiologiczne badanie ludności miejskiej i wiejskiej (PURE)
  • dr Agnieszka Matera –Witkiewicz
   Biobankowanie i jego wpływ na ochronę zdrowia


10.00 – 11.00 WYKŁADY EKSPERTÓW

11.00 – 12.30 VI DEBATA PLENARNA
Przedstawicieli miast – współorganizatorów Kongresu „Zdrowie Polaków” 2020
Przesłania z Polski dla Polaków
Moderatorzy: prof. Henryk Skarżyński. dr Andrzej Mądrala

Uczestnicy: prof. Michał Myśliwiec, prof. Marek Rogowski, prof. Grażyna Mielnik-Niedzieska, prof. Piotr Kuna, prof. Jurek Olszewski, prof. Paweł Stręk, prof. Jan Lubiński, dr hab. Katarzyna Zatońska, prof. UMW,
prof. Andrzej Szuba, prof. Andrzej Czyżewski, prof. Andrzej Więcek, prof. Jacek Wysocki, prof. Marek Ruchała

Gość specjalny: dr Adrian Wójcik

12.30 – 14.00 PANELE DYSKUSYJNE EKSPERTÓW

14.00 – 15.30 VII DEBATA PLENARNA
Rola mediów w czasie pandemii COVID-19
Moderatorzy: dr Małgorzata Gałązka – Sobotka, prof. Henryk Skarżyński
Gość specjalny: prof. Wiesław Godzic – medioznawca, socjolog

Uczestnicy: Renata Furman, Marta Jakubiak, Agnieszka Katrynicz, Paweł Kruś, Karolina Kowalska, Jacek Liziniewicz, Janusz Michalak, Wojciech Moskal, Katarzyna Pinkosz, Dorota Romanowska, Agnieszka Rosłoniak, Iwona Schymalla, Bożena Stasiak, Henryk Szrubarz

15.30 ZAKOŃCZENIE

Uwaga: Wszystkie nagrania przeprowadziliśmy w obowiązującym w danym czasie reżimie sanitarnym.