Raport Zdrowie Polaków 2019 do pobrania w pliku pdf: Raport-KZP2019-2.pdf
Nagranie E-konferencji z dnia 4 czerwca 2020 r. pt. Raport z 1. Kongresu "Zdrowie Polaków 2019" – podsumowanie i wnioski

Program ramowy
26-27 października

I DZIEŃ
26 października 2020
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Otwarcie Kongresu

z udziałem najwyższych Przedstawicieli:

 • Sejmu RP
 • Senatu RP
 • kierownictwa resortu zdrowia
 • Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Rzecznika Praw Dziecka
 • Rzecznika Praw Pacjenta
 • kierownictwa GIS
 • kierownictwa NFZ
 • Polskiej Akademii Nauk
 • Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk
 • Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
 • władz m. st. Warszawy
 • Pracodawców RP
 • Polskiego Komitetu Olimpijskiego  
 • Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP
 • Rady Głównej Instytutów Badawczych
 • Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Centrum Nauki Kopernik

I DEBATA PLENARNA
Działania władz ustawodawczych, wykonawczych i samorządowych
na rzecz zdrowia Polaków
(uczestnictwo dotychczas potwierdzili)
Moderatorzy: prof. Michał Kleiber, prof. Henryk Skarżyński
Uczestnicy: prof. nadzw. Jarosław Pinkas,  Filip Nowak, dr Beata Małecka-Libera, dr Tomasz Latos, Paweł Rabiej, prof. Piotr Czauderna, dr Andrzej Malinowski

II DEBATA PLENARNA REKTORÓW
Nauczanie przed- i podyplomowe w czasie pandemii COVID-19

(uczestnictwo dotychczas potwierdzili)

Moderatorzy: prof. Marek Krawczyk, prof. Tomasz Grodzicki
Uczestnicy: prof. Janusz Dzięcioł, prof. Zbigniew Gaciong, prof. Ryszard Gellert, prof. Marcin Gruchała, prof. Tomasz Zatoński

WYKŁADY KONSULTANTÓW KRAJOWYCH
„Wytyczne i zalecenia w różnych dziedzinach medycyny dla pracowników ochrony zdrowia i pacjentów”

III DEBATA PLENARNA ZESPOŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK DS. COVID-19

WYKŁADY KONSULTANTÓW KRAJOWYCH
„Wytyczne i zalecenia w różnych dziedzinach medycyny dla pracowników ochrony zdrowia i pacjentów”

IV DEBATA PLENARNA DYREKTORÓW INSTYTUTÓW MEDYCZNYCH
„Rola i miejsce instytutów resortu zdrowia w okresie pandemii COVID-19”
(uczestnictwo dotychczas potwierdzili)
Moderatorzy: prof. nadzw. Grzegorz Juszczyk, prof. Henryk Skarżyński
Uczestnicy: prof. Maciej Banach, prof. Ewa Lech-Marańda, dr Anna Kowalczuk, dr Tomasz Maciejewski, dr Marek Migdał, prof. Lech Panasiuk, prof. Halina Sienkiewicz-Jarosz, dr Marek Tombarkiewicz, prof. Jan Walewski, prof. Jolanta Walusiak-Skorupa, prof. Stefan Wesołowski

PANELE DYSKUSYJNE
organizowane w miastach – współorganizatorach Kongresu „Zdrowie Polaków” 2020

(uczestnictwo dotychczas potwierdzili)

 • BIAŁYSTOK
  Medycyna wysokospecjalistyczna w erze COVID-ud
  Moderatorzy: prof. Michał Myśliwiec, prof. Marek Rogowski
  Uczestnicy:
  • prof. Michał Myśliwiec
   EBM w dobie pandemii COVID-19
  • prof. Robert Flisiak
   Jak zminimalizować wynikające z pandemii zagrożenia dla rozwoju medycyny specjalistycznej
  • prof. Zenon Mariak
   Wysokospecjalistczna chirurgia na przykładzie przeznosowej endoskopowej chirurgii podstawy czaszki
 • LUBLIN
  Wpływ witaminy D3 na przebieg choroby COVID-19
  Moderatorzy: prof. Tomasz Trojanowski, prof. Grażyna Mielnik-Niedzielska
 • ŁÓDŹ
  Zdrowie i długość życia a środowisko
  Moderatorzy: prof. Piotr Kuna, prof. Jurek Olszewski
  Uczestnicy:
  • prof. Piotr Kuna
   Jak zdrowo i długo żyć
  • prof. Maciej Zalewski
   Harmonia między potrzebami człowieka a potencjałem środowiska
  • prof. Cezary Palczyński
   Powietrze którym oddychamy a zdrowie”
  • prof. Jurek Olszewski
   Zaburzenia słuchu u ludzi starszych oraz ich leczenie z wykorzystaniem innowacyjnego prototypowego urządzenia do elektromagnetycznej stymulacji ucha
  • prof. Katarzyna Starska-Kowarska
   Ocena wyników międzynarodowego programu Special Olympics International Healthy Hearing Program – Zdrowy Słuch wśród polskich zawodników biorących udział w Olimpiadach Specjalnych jako wykładnik zdrowia w badanej populacji
  • dr hab. med. Hanna Zielińska-Bliźniewska, prof. UM
   Wpływ środowiska na nieżyty alergiczne nosa i zatok przynosowych
 • KRAKÓW
  Sytuacja zdrowotna osób starszych – lekcja z epidemii COVID-19
  Moderatorzy: prof. Tomasz Grodzicki, prof. Paweł Stręk
 • SZCZECIN
  Postępy w prewencji i leczeniu dziedzicznego raka piersi
  Moderator: prof. Jan Lubiński
  Uczestnicy: dr hab. Cezary Cybulski, dr hab. Jacek Gronwald, dr Tomasz Huzarski, dr Anna Jakubowska

II DZIEŃ
27 października 2020
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

WYKŁADY KONSULTANTÓW KRAJOWYCH
„Wytyczne i zalecenia w różnych dziedzinach medycyny dla pracowników ochrony zdrowia i pacjentów”

PANELE DYSKUSYJNE
organizowane w miastach-współorganizatorach Kongresu „Zdrowie Polaków” 2020

(uczestnictwo dotychczas potwierdzili)

 • GDAŃSK
  Rozwój zastosowań technik komputerowych w medycynie
  Moderatorzy: prof. Andrzej Czyżewski, prof. Henryk Skarżyński
  Uczestnicy:
  • prof. Henryk Skarżyński, prof. Andrzej Czyżewski
   Wdrożenia technik multimedialnych w diagnostyce zaburzeń komunikacji
  • prof. Piotr H. Skarżyński
   Technologie do wykorzystania w erze COVID-19 w zakresie badania wybranych narządów zmysłów
  • prof. Janusz Siebiert, prof. Tomasz Bączek
   Innowacyjna aparatura do pomiaru substancji biologicznie czynnych, w kondensacie wydychanego powietrza w różnych stanach chorobowych, w tym SARS-COVID2
  • prof. Krzysztof Narkiewicz, prof. Andrzej Czyżewski, prof. Bożena Kostek, dr Beata Graff
   Bezkontaktowa metoda monitorowania czynności oddechowych i krążeniowych – innowacyjna technologia na czas pandemii
  • dr inż. Tomasz Dziubich
   Gromadzenie i oznaczanie danych medycznych jako impuls dla rozwoju algorytmów sztucznej inteligencji
  • dr Michał Kucewicz
   Nowe techniki przetwarzania sygnałów elektrofizjologicznych w mózgu ludzkim dla poprawy pamięci i funkcji poznawczych – współpraca naukowa Politechniki Gdańskiej z Mayo Clinic
  • dr Paweł Popowski
   Cyfrowa transformacja systemu zdrowia jako warunek koordynacji opieki
 • KATOWICE
  Moderator: prof. Andrzej Więcek
 • POZNAŃ
  Moderatorzy: prof. Jacek Wysocki, prof. Marek Ruchała
 • WROCŁAW
  Prezentacja wybranych badań epidemiologicznych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
  Moderatorzy: prof. Andrzej Szuba, dr hab. Katarzyna Zatońska, prof. nadzw.
  Uczestnicy:
  • prof. Ewa Jankowska
   Niedobór żelaza w niewydolności serca i innych chorobach sercowo – naczyniowych
  • prof. Katarzyna Kiliś – Pstrusińska
   Modyfikowalne czynniki ryzyka uszkodzenia nerek u dzieci
  • dr hab. Tomasz Zatoński, prof. nadzw.
   Wpływ czynników behawioralnych na zdrowie uczniów wrocławskich szkól podstawowych – wyniki badań akcji Uruchamiamy dzieciaki i PICTURE
  • dr hab. Katarzyna Zatońska, prof. nadzw., prof. Andrzej Szuba
   Prospektywne epidemiologiczne badanie ludności miejskiej i wiejskiej (PURE)
  • dr Agnieszka Matera –Witkiewicz
   Biobankowanie i jego wpływ na ochronę zdrowia


WYKŁADY KONSULTANTÓW KRAJOWYCH
„Wytyczne i zalecenia w różnych dziedzinach medycyny dla pracowników ochrony zdrowia i pacjentów”

V DEBATA PLENARNA
przedstawicieli miast – współorganizatorów Kongresu „Zdrowie Polaków” 2020
Przesłania z Polski dla Polaków
Moderatorzy: prof. Ryszarda Chazan, prof. Henryk Skarżyński

VI DEBATA PLENARNA
Rola mediów w czasie pandemii COVID-19

Moderatorzy: red. Małgorzata Konaszczuk, red. Zbigniew Wojtasiński, prof. Henryk Skarżyński

Gość specjalny: prof. Wiesław Godzic – medioznawca, socjolog

ZAKOŃCZENIE