Program ramowy*


PIERWSZY DZIEŃ
25 października (poniedziałek)

8.00-9.00 WYKŁADY EKSPERTÓW – równolegle na 6 kanałach

9.00 – 10.30 OTWARCIE KONGRESU
przez prof. Henryka Skarżyńskiego – Przewodniczącego Rady Programowej
Kongresu „Zdrowie Polaków” 2021, z udziałem przedstawicieli:

 • Sejmu RP
 • Senatu RP
 • Urzędu Rady Ministrów
 • Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
 • Kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki
 • Kierownictwo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
 • Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Rzecznika Praw Dziecka
 • Rzecznika Praw Pacjenta
 • kierownictwa GIS
 • kierownictwa NFZ
 • Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk
 • Polskiej Akademii Nauk
 • kierownictwa ZUS
 • Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
 • Władz m.st. Warszawy
 • Pracodawców RP
 • Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
 • Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP
 • Rady Głównej Instytutów Badawczych
 • Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Naczelnej Izby Aptekarskiej
 • Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

10.30-11.30 I DEBATA PARLAMENTARNA – online

Moderatorzy: prof. Henryk Skarżyński, prof. Michał Kleiber

Uczestnicy: Członkowie sejmowej i senackiej Komisji Zdrowia

11.30-13.30 II DEBATA PLENARNA – online
 
Działania samorządu na rzecz powszechnej profilaktyki zdrowia”

Moderatorzy: prof. Henryk Skarżyński, Krzysztof Przybył

Uczestnicy: Przedstawiciele urzędów miast wojewódzkich oraz urzędów marszałkowskich


13.30-14.30 III DEBATA PLENARNA REKTORÓW UCZELNI MEDYCZNYCHonline
„Współczesna edukacja na kierunkach medycznych”

Moderator: prof. Ryszard Gellert

Uczestnicy: Przedstawiciele władz uczelni medycznych

14.30-15.30 SYMPOZJA SATELITARNE UCZELNI MEDYCZNYCH, INSTYTUTÓW MEDYCZNYCH, JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH ORAZ WYKŁADY EKSPERTÓW – równolegle na 6 kanałach

15.30-19.30 PANELE EKSPERTÓW – równolegle na 6 kanałach

DRUGI DZIEŃ
26 października (wtorek)


8.00-10.00 PANELE EKSPERTÓW – równolegle na 6 kanałach

10.00-11.00 IV DEBATA MINISTRÓW ZDROWIA online
„Nadzór epidemiologiczny w polskiej ochronie zdrowia w okresie ostatnich 30 lat”

Moderator: prof. Henryk Skarżyński

Uczestnicy: Byli i obecni przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia

11.00-12.00 V DEBATA PLENARNA REKTORÓW UCZELNI NIEMEDYCZNYCH – online
Globalne zagrożenie w ocenie ekspertów środowiska uniwersyteckiego”

Moderatorzy: prof. Alojzy Z. Nowak, prof. Piotr Wachowiak

Uczestnicy: Przedstawiciele władz uczelni niemedycznych

12.00-13.00 VI DEBATA PLENARNA DYREKTORÓW INSTYTUTÓW MEDYCZNYCH – online
„Rola instytutów medycznych we współczesnej ochronie zdrowia”

Moderatorzy: prof. Henryk Skarżyński, dr Marek Migdał

Uczestnicy: Przedstawiciele władz instytutów medycznych

13.00-14.00 PANELE EKSPERTÓW – równolegle na 6 kanałach

14.00-15.00 VIII DEBATA PLENARNA – online
„Zdrowie Polaków – rola mediów”

Moderatorzy: prof. Henryk Skarżyński, Henryk Szrubarz

Uczestnicy: Przedstawiciele środowiska dziennikarskiego

15.00-16.00 PANELE EKSPERTÓW – równolegle na 6 kanałach

16.00-17.30 SYMPOZJA SATELITARNE I WYKŁADY EKSPERTÓW – równolegle na 6 kanałach

*Program jest aktualizowany i modyfikowany na bieżąco, w zależności od napływających zgłoszeń